logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Základní informace o ocelové konstrukci


Výhody ocelové konstrukce

 • vysoká pevnost oceli vzhledem k hmotnosti ocelové konstrukce
 • efektivita průmyslové výroby zajišťuje přesnost ocelové konstrukce, nesezónnost výroby konstrukce a montáže ocelové konstrukce, automatizaci procesů, eliminace chyb lidského faktoru, nízká hmotnost ocelové konstrukce, vysoká produktivita
 • rychlá montáž ocelové konstrukce
 • snadná rekonstrukce ocelové konstrukce, adaptabilnost
 • recyklovatelnost oceli

Materiálová specifikace

Slitiny železa:

 • chemicky čisté železo
 • technické železo: 
 • ocel
 • litina a surové železo

Základní druhy ocelí:

 • uhlíkové - Fe, C, Mn, Si
 • legované - Cr, Ni, V
 • konstrukční oceli
 • nástrojové oceli

Zrno oceli

Struktura oceli je tvořena velkým množstvím malých krystalů, které mají nepravidelný tvar. Zrna mají různou velikost a orientaci krystalové mřížky. Tato nepravidelnost vzniká tím, že krystaly si při růstu vzájemně překážejí a dochází k tváření za studena.

Fyzikální vlastnosti oceli

modul pružnosti v tahu i tlaku E=210•10MPa

modul pružnosti ve smyku G=81•103 MPa

součinitel příčné deformace v=0,3

Mechanické vlastnosti oceli

 • pružnost oceli
 • pevnost oceli
 • tvárnost oceli
 • houževnatost oceli
 • tvrdost oceli
 • svařitelnost oceli

Konstrukční oceli

Konstrukční oceli musí mít dostatečné vlastnosti s ohledem na lomovou houževnatost, svařitelnost, lamelární praskavost, kvalitu z hlediska vnitřních vad, použité průřezy musí vyhovovat mezním úchylkám a tolerancím, materiál pro konstrukční oceli se volí přednostně v jakostech a tloušťkách tak, aby nebylo nutné při svařování ocel předehřívat.

Hutní výrobky

Výroba probíhá válcováním za tepla, tvarováním za studena, odléváním, kováním, tažením, ohýbáním.

Hutní materiál se člení na:

 • předvalky,
 • tyče - kolejnice, úhelníky, válcované profily - I, IE, IPE, HEB - využívají se k výrobě primární ocelové konstrukce
 • dráty - dráty menších průměrů jsou tažené a používají se k výrobě drátěných lan, dráty od průměru 5,5 mm jsou válcované za tepla,
 • plechy - Tlusté plechy se válcují za tepla v tloušťkách 3 - 120 mm, v šířkách 0,5 - 4 m a v délkách do 16 metrů. Klasické tloušťky plechů jsou 5,6,8,10,12,18,20,22,25,28,30,35,40,50mm,
 • širokou ocel - válcuje se za tepla ve tvaru pásu šířky 160 - 900 mm v tloušťkách 5 - 60 mm
 • pásy,
 • trubky - dělíme dle způsobu výroby na bezešvé a na svařované, dle tvaru na kruhové a čtyřhranné - čtvercové nebo obdélníkové
 • tenkostěnné profily - se vyrábí z ocelových plechů do tloušťky 4mm válcováním za studena. Průřezy mohou být tyčové - otevřené nebo uzavřené a průřezy široké. Povrch je v barvě černé nebo je pozinkovaný.