logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Svařování konstrukce


Svařování - základní informace

Svařování předpokládá vytvoření svarového spoje se stejnými či obdobnými vlastnostmi jako má použitý výchozí materiál.

Co se může svařovat?

 • kovy
 • nekovy
 • materiály podobných vlastností
 • materiály odlišných vlastností

Svařováním se spojují jednotlivé kusy do jednoho dílu pomocí tepla či tlaku za využití termodynamických podmínek, tak vznikají nové meziatomové vazby. Svařování vede ke změně fyzikálních či mechanických vlastností materiálu v okolí sváru.

Základní typy svarů

 • tupý
 • přeplátovaný
 • T spoj
 • rohový
 • koutový
 • křížový

Základní svařovací metody

 1. Obloukové svařování - mezi tyto metody patří:
  • svařování pod tavidlem,
  • svařování tavící se elektrodou bez ochranného plynu, 
  • svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře - Co2, argon
  • svařování netavící se wolframovou elektrodou a
  • plazmové svařování
 2. Svařování plamenem  - využívá acetylén, vodík či propan-butan a kyslík nebo vzduch
 3. Tlakové svařování - je buď
  • ultrazvukové,
  • třecí,
  • kovářské,
  • výbuchové,
  • difúzní,
  • s plamenovým ohřevem
  • či za studena
 4. Odporové svařování - je buď
  • bodové,
  • švové,
  • výstupkové,
  • odtavovací stykové,
  • stlačovací stykové
  • nebo vysokofrekvenční
 5. Dalšími metodami jsou metody aluminotermické, elektrostruskové, elektroplynové, indukční, světelným zářením, elektronové a svařování rázem