logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Průmyslové stavby - haly


Průmyslové haly mohou být betonové, ocelové nebo dřevěné. Přičemž všechny typy hal mohou být nějakým způsobem standardizované nebo řešené individuálně na základě objednávky investora. Průmyslové stavby mají zpravidla rozpětí neboli rozpon větší než 10 metrů a jsou libovolné délky dle potřeby na prostory ve výrobě, skladu apod. Velkorozponové haly dosahují rozponu až 40 a více metrů.

Haly zejména ty výrobní mohou být řešené i s jeřábovou dráhou, haly mohou být i lehké bez jeřábů.

Základní skladba průmyslové haly

Haly se kotví k základům, a to buď vetknutě nebo kloubově. Halu tvoří hlavní sloup, kde může být umístěný jeřábový nosník, na který se montuje mostový jeřáb s kočkou, hlavním a pomocným hákem. Haly mohou být řešené s příhradovinou - systém svislých a podélných ztužidel ve střešní části haly nebo rámem z příčlí a náběhů.

Ve stěnové části je průmyslová hala opatřena paždíky, na které se klade boční stěnový plášť a ve střešní části vaznicemi z válcovaných prvků či tenkostěnných Z vaznic, na které se klade střešní opláštění.

Halové systémy mohou být jednolodní stavby, dvojlodní čí vícelodní s různými okapovými výškami.

Přičemž nejčastěji řešené halové objekty jsou jednolodní skladové či výrobní haly o jednom nadzemním podlaží.

Projekce haly vychází zejména z účelu haly a klade důraz na bezpečnost, použitelnost a trvanlivost a efektivnost resp. rychlost a kvalitu výstavby haly, spotřebu materiálu, efektivitu pracovních postupů ve výrobě i na montáži a spotřebu energie po celou dobu životnosti haly - a to je myšleno od výroby, montáže až po provoz haly a následně případné opravy haly, rekonstrukce haly až po likvidaci haly.

Dispoziční uspořádaní průmyslové haly

Haly je třeba řešit v souladu s přihlédnutím na ekonomičnost a efektivitu uspořádání konstrukce s přihlédnutím na zásady modulové koordinace až po určité unifikace rozměrů ve výstavbě haly.

Střešní část průmyslové haly tvoří nosná střešní konstrukce složená z primární a sekundární konstrukce a samotný střešní plášť.

Průmyslové haly mohou být opláštěné různými typy zateplení, sendvičovými panely, skládaným pláštěm apod. či mohou být nezateplené - trapézovým plechem.