logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Montáž haly


Montáž ocelové konstrukce

Jednotlivé části ocelové konstrukce jsou převezeny na staveniště, kde se montují v celé kusy. Montáž ocelové konstrukce začíná uchycením ocelových sloupů na betonové patky přes závitové tyče na chemickou maltu. Jedná se o kloubové uchycení sloupů, které je velmi výhodné z důvodu budoucí možné mobility konstrukce. Druhou méně častou metodou je kotvení sloupů vetknuté. Děje se tak zpravidla u konstrukcí s jeřábovou dráhou. U této metody není možné později konstrukci odmontovat.

Po usazení sloupů se montují ocelové příčle a zpevňující náběhy a je vytvořen rám konstrukce. Jednotlivé rámy jsou od sebe vzdáleny zhruba 6 metrů – tuto vzdálenost nazýváme modul haly. První a poslední rám je navíc opatřen podpěrnými sloupy. Celá konstrukce je zpevněna ocelovými táhly v boční i střešní části konstrukce.

Na jednotlivé rámy se ve střešní části montuje propracovaný vaznicový systém tzv. METSEC. Jedná se o systém tenkostěnných prvků Z vaznic, C paždíků a M stropnic. Vaznice jsou kladeny zpravidla 2 metry od sebe tak, aby střešní opláštění bylo bezpečně uchyceno k vaznicím. Tento systém odebíráme přímo od výrobce – Voestalpine Profilform s.r.o. z Vyškova.

Montáž opláštění

Na ocelovou konstrukci se nejdříve klade střešní opláštění ze sendvičového panelu a poté boční opláštění. Sendvičové panely se montují k rámům, sloupům a vaznicím pomocí šroubů a nýtů. Opláštění po stěnách haly je možné klást vodorovně i svisle. Zajímavé jsou obě varianty a záleží jen na vkusu investora. U svislého kladení je zapotřebí ke konstrukci namontovat navíc boční ocelové paždíky, ke kterým se sendvičový panel uchytává. Montáž opláštění probíhá velmi rychle díky propracovanému systému zaklapovacích zámků, které dokonale utěsní spoje. Kotevní prvky, kterými se panel uchycuje ke sloupům jsou poté překryty klempířskými prvky.

Výběr vhodného dodavatele sendvičových panelů je pro nás velmi důležitý. Odebíráme panely od renomovaných dodavatelů, s kterými dlouhodobě spolupracujeme a je zde ověřena nejvyšší kvalita materiálu. Kvalita se projeví již při snadné montáži haly díky propracovanému systémy, ale také po mnoha letech, kdy montovaná hala vypadá jako nová a barevně neztrácí na půvabu. Nelze opomenout také výborné protipožární vlastnosti těchto panelů, díky kterým splňují často přísná kritéria požárně bezpečnostního řešení stavby. 

Z našich dodavatelů můžeme jmenovat například společnost Kingspan a.s. či Brucha CZ z Rakouska, kteří splňují námi nastavená vysoká kritéria pro montované haly.

Montáž oken, vrat a světlíků

Po montáži opláštění se do předem připravených otvorů montované haly montují jednotlivé výplně otvorů, jedná se o okna, dveře, vrata a střešní světlíky.

Okna, dveře, vrata i světlíky montují naši prověření dodavatelé, u kterých můžeme zaručit kvalitu práce i materiálu. Je pro nás důležité i možnost servisu těchto výplní po celé ČR, aby zákazník měl maximální servis v případě potřeby.

Do montovaných hal často doporučujeme pásy plastových oken, které dodají interiéru hodně denního světla. Tyto pásy se skládají z fixních oken a několika otvírek. Takto řešená sestava často doplněná o pákové ovladače vychází velmi ekonomicky.

Do luxusnějších administrativních hal je možné dodat i hliníková okna, která působí velmi elegantně. Tato okna doplňujeme o hliníkové dveře, toto řešení je vhodné například do autosalonů.

Světlo v průmyslové hale zajistí také střešní hřebenový světlík s otvírkou. Doporučujeme ho především do výrobních hal, kde je zapotřebí dostatek denního světla. Není vhodný však do míst, kde by vadilo větší únik tepla, protože prostory se světlíkem není možné tak dobře vytopit jako bez světlíku. U zateplení PUR 120mm již světlík proto nedoporučujeme.

Sekční průmyslová vrata jsou vhodná jak do zateplených tak nezateplených variant. V dnešní době se vrata dají pořídit relativně za přijatelné ceny a poskytují velký užitek a pohodlné ovládání impulsním tlačítkem. Vrata mohou být dodána plná nebo prosvětlená.

Montáž klempířských prvků

Po montáži výplní otvorů se do haly montují klempířské prvky. Precizní zapravení a kvalita klempířských prvků má značný vliv na výsledný estetický dojem haly. Do našich hal používáme klempířské prvky dostatečných šířek a tlouštěk.

Na co se klempířské prvky využívají?

  • Tzv. spoje omegy kryjí napojení jednotlivých kusů panelů v boční části haly
  • Lemování rohů
  • Ukončení panelů ve spodní části haly
  • Lištování oken, vrat, dveří a světlíků
  • Lemování haly pod okapem
  • Hřebenáč zakryje spoje střešních panelů v hřebení haly
  • Spodní hřebenáč kryje spoje střešních panelů v interiéru budovy
  • Ve štítu se lištuje napojení stěnových a střešních panelů
  • Lišty kryjí napojení k sousední budově