logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Pravidla zpracování osobních údajů

Transparentnost a kontrola

Nepřetržitě máte kontrolu nad tím, jaké osobní údaje zpracováváme a svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Například se odhlásit z odběru novinek.

Zodpovědnost

S osobními údaji nakládáme vždy podle platných zákonů, to se týká také jejich zpracování a zabezpečení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto společnosti Unihal s.r.o., IČ: 03138089, se sídlem: Třída T. Bati 1766; 765 02 Otrokovice, dobrovolně a na základě dohody souhlas se zpracováním svých shora uvedených osobních údajů za účelem telefonického i písemného oslovení s obchodními nabídkami a marketingovými sděleními (např. nabídky akčního sortimentu, výprodejů, soutěží, atd.).

Za účelem aktuálnosti těchto údajů se zavazuji nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů uděluji svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, s plným vědomím možných důsledků a souvislostí a s poučením o právech, plynoucích mi ze zákona o ochraně osobních údajů. Zároveň mi bylo srozumitelně oznámeno, že mé osobní údaje mohou být zpracovávány i třetími stranami, jako IT společností, advokátní kanceláří, provozovatelem IS společnosti Unihal s.r.o., a to pouze v případě, je-li zpracování nezbytné pro účely těchto třetích stran.

Jsem dále poučen, že mi kontaktní osoba společnosti Unihal s.r.o. (e-mail: marcela.krepelkova@unihal.cz, tel. č. +420 702 107 804) umožní přístup k mým osobním údajům, poskytne veškeré informace o mých osobních údajích, které zpracovává, a zároveň u této osoby mohu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli a bez udání důvodu odvolat a žádat o opravu nebo výmaz mých osobních údajů, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování či uplatnit právo na přenositelnost údajů. V souvislosti se zpracováním lze podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.