logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Protipožární nátěr Hempacore one 43600


Protipožární nátěr Hempacore 43600 se využívá pro protipožární nátěr ocelových konstrukcí montovaných hal. Tento protipožární nátěr se aplikuje přímo ve výrobě, ale je možné ho používat i na montáži.

Protipožární nátěr Hempacore 43600 je vhodný k použití do prostředí C1 - C4 dle ISO 12944.

Norma ISO 12944 klasifikuje vnější prostředí dle stupně korozní agresivity do šesti kategorií:

C1 - prostředí s velmi nízkou agresivitou

C2 - nízká korozní agresivita

C3 - střední agresivita

C4 - vysoká korozní agresivita

C5-I - velmi vysoká průmyslová agresivita

C5-M - velmi vysoká přímořská agresivita

Protipožární nátěr se využívá ná nátěr ocelové konstrukce v kombinaci s doporučenými základními a vrchními nátěry. Nesmí se používat na ocelový povrch bez základového nátěru. Nátěry se skladují při teplotách 5-40 °C a doba použitelnosti je 1 rok.

Protipožární nátěr se používá pro:

  • protipožární ochranu konstrukční hliníkové oceli,
  • pozinkované oceli,
  • nerezové oceli,
  • metalizované oceli hliníkem

Aplikace nátěru Hempacore 43600

Protipožární nátěr se aplikuje na povrch ocelové konstrukce o teplotě 10-50 °C. Teplota musí být vždy 3°C nad rosným bodem a vlhkost vzduchu nesmí být větší než 85%. Místnost pro aplikaci protipožárního nátěru musí být dobře větraná a musí být zajištěna dobrá cirkulace vzduchu. Při aplikaci nátěry na staveništi, nesmí být nátěr aplikován při přímém slunečním záření. Natírané konstrukce musí být během aplikace chráněny před kondenzací vody. 

Protipožární nátěr se aplikuje:

  • nástřikem ze vzdálenosti 30-50cm
  • štětcem - pro menší plochy ocelových profilů
  • válečkem

Po zaschnutí nátěru na konstrukci je možné s ocelovým profilem manipulovat, ale ocelový profil je více náchylný na mechanické poškození i po úplném zaschnutí nátěru, proto by s ocelovými prvky mělo být zacházeno velmi opatrně. Případná poškozená místa na konstrukci se musí opravit a přetřít znovu nátěrem.

Přibližná délka schnutí aplikované vrstvy v tloušťce 750 mikronů při teplotě 20°C je 1 den - poté se může s ocelovým profilem již manipulovat.