logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Legislativa k požární bezpečnosti


V důsledku změn a úprav evropské legislativy týkající se požární bezpečnosti staveb výrobci sendvičových panelů musí splňovat řadu nových podmínek a testovacích metod. Byl zaveden nový klasifikační systém zohledňující reakci na požár.

Evropské norma požární ochrany byla přijaty Českou republikou jako státní norma ČSN EN 1363-1 a je tak obdobou evropské verze EN 1363-1:2012.

Česká norma požární ochrany 

Norma se skládá ze 3 částí:

  1. Základní požadavky
  2. Alternativní a doplňkové postupy
  3. Ověřování charakteristik pecí

Norma ČSN EN 1363-1 řeší obecné zásady požární odolnosti stavebních konstrukcí, které jsou vystaveny působením požáru. Česká technická norma je platná od ledna 2013 a nahrazuje předchozí normu ČSN EN 1363-1 z února 2000.

Základní princip normy požární ochrany

Jestli jsou postupy a požadavky zkoušení společné pro všechny zkušební metody - teplotní křivka, pak jsou stanoveny v této zkušební normě.

Jestliže je obecný princip společný pro více zkušebních metod, ale detaily se liší dle zkoušeného prvku (např. měření teploty neohřívané strany), pak je princip dán touto normou, ale podrobnosti jsou uvedeny ve specifické zkušební metodě.

Získané výsledky testování je možné aplikovat na obdobné prvky či varianty zkoušeného prvku.

Významné změny oproti předchozí verzi:

  • přesné definování podpěrné konstrukce pro instalaci zkušebního vzorku
  • zpřísnění podmínek pro kondiciování zkušebních vzorků před provedením zkoušky
  • zpřesnění parametrů zkušebního zařízení pro snímání teploty
  • zpřísnění požadavků mezního stavu E - celistvosti na základě - doba, po kterou prvek dokáže zadržet oheň
  • zpřísnění požadavků na hodnocení mezního stavu I (teplota na neohřívaném povrchu)

Další Evropské normy požární odolnosti

Požární odolnost stavebních konstrukcí převzaté do soustavy českých technických norem:

ČSN EN 1364-1 Nenosné prvky-stěny

ČSN EN 1364-2 Nenosné prvky-podhledy

ČSN EN 1365-1 Nosné prvky-stěny

ČSN EN 1365-2 Nosné prvky-stropy a střechy

ČSN EN 1365-3 Nosné prvky-nosníky

ČSN EN 1365-4 Nosné prvky - sloupy