logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Okapový systém do montovaných hal


Střechy montovaných hal navrhujeme zpravidla se sedlovou střechou, ale také s pultovou střechou či složitější napojení střech pro vícelodní haly. Podle typu střech a uvažovaného sklonu střechy navrhujeme vhodný okapový systém pro danou stavbu.

Vždy je nutno dobře zvážit vhodný typ okapového systému pro danou halu tak, aby odtok vody ze střechy haly byl vždy spolehlivý a bezproblémový po celou dobu životnosti haly.

Typy okapových systémů pro ocelové haly:

  • hranatý okapový systém
  • půlkruhový okapový systém
  • zaatikové žlaby
  • mezistřešní žlaby

Klasické hranaté či kulaté žlaby se umísťují z vnější strany opláštění haly k okapové vaznici.

Odvodňovací systémy jsou navrženy v souladu se střešním opláštěním montované haly, jak barevně, typově, tak se stejnými izolačními vlastnostmi jako střešní sendvičový panel.

Navíc montáž těchto okapových prvků je jednoduchá, rychlá a zejména hranatý okapový systém pro montované haly zaručuje atraktivní vzhled.

Navržení vhodného řešení okapového systému předchází výpočet odtokové rychlosti dešťové vody ze střechy včetně správného odhadu velikosti srážek v dané lokalitě a zohledňuje se i účinek větru. V potaz musí být brán déšť unášený větrem a také voda, která stéká z přilehlých stěn popř. atik a střech. 

Typy venkovního okapového systému pro ocelové haly

U venkovních okapových systému pro montované haly se jedná o dva základní typy:

Hranatý okapový systém

Hranatý okapový systém je unikátní systém pro odvod vody, který se vyznačuje zejména atraktivním vzhledem a zaručuje luxusní vzhled celé haly.

Jedná se o bezespádový okapový systém s odtokem 11,8 l/s u standardního profilu žlabu. Svody se nabízí v průměrech 10, 12 a 15 cm a navrhují se v rozestupech po 15 metrech, aby byl zajištěn dostatečný odtok vody.

Tyto hranaté okapové systémy se vyrábí z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm s povrchovou úpravou PES/polyester 25 mikronů v délkách po šesti metrech.

Hranatý okapový systém pro ocelové haly se skládá z podokapního žlabu, hranatého dešťového potrubí, držáků žlabu, žlabového hrdla, objímky, kolena a nýtů a šroubů.

Půlkruhový okapový systém

Stejně jako hranaté okapové systémy se půlkruhový systém vyrábí z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm se stejnou povrchovou úpravou PES/polyester 25 mikronů.

Půlkruhové žlaby se standardně dodávají v rozvinutých šířkách 33, 40, 15, 12 a 10 cm.

Půlkruhový okapový systém pro ocelové haly se skládá z podokapního žlabu, žlabových hákům čelních žlabových háků, kotlíků, kruhového dešťového svodu, objímek svodu, římsových kolen, výtokových kolen, vnějších a vnitřních rohů a svorníků, matic, nýtů a podložek.

vnitřní odvodnění pro montované haly

U montovaných hal, které jsou například vícelodní nebo jsou zakončeny střešní atikou se využívá k odvodnění střech ocelových hal mezistřešní a zaatikové žlaby. Jedná se o dva typy vnitřního odvodňovacího systémy, který je bezespádový, zateplený a jsou vyráběny z pozinkovaného plechu 0,6 mm s povrchovou úpravou PES/polyester 25 mikronů. Barevně se vnitřní okapové systémy dodávají ke střešnímu opláštění. 

Standardně se mezistřešní a zaatikové žlaby dodávají ve stejné tloušťce izolace jako jsou střešní panely a ve stejném složení - tzn. s vnitřním jádrem z tuhého polyuretanu nebo s minerální vlnou. Tloušťka zateplení pro odvodňovací žlaby je 40,50,60,80,100, 120 mm. 

Zaatikové i mezistřešní žlaby je vhodné doplnit o elektrické vyhřívání. Žlaby nejsou samonosné a ocelová konstrukce musí počítat s jejich použitím.