logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Tepelné vlastnosti opláštění haly


Vynikající tepelné vlastnosti opláštění jsou hlavní předností unikátního oplášťovacího systému ze sendvičových panelů pro montované ocelové haly. Zateplovací izolační panely mají v současné době nejlepší tepelněizolační vlastnosti ze všech zateplovacích systémů na trhu průmyslových staveb.

Tepelná vodivost vyjadřuje, kolik tepla projde 1 metrem stavebního materiálu za jednu hodinu, když je rozdíl teplot uvnitř a vně 1 Kelvin. Námi používané sendvičové panely pro opláštění ocelových konstrukcí dosahují hodnot 0,022 W/mK díky unikátnímu systému vnější parozábrany s polyuretanovým jádrem s uzavřenými buňkami.

PUR pěna a její tepelné vlastnosti

PUR pěna dosahuje stejných hodnot tepelné izolace jako polystyren dvojnásobné tloušťky.

Další výhodou izolačního pláště je zamezení vzniku tepelných mostů díky stejnoměrné tloušťce opláštění haly a stejnoměrné tepelné izolaci vnitřních a vnějších plášťů. Tepelné mosty jsou místa v konstrukci budovy, kterými uniká teplo a stávají se příčinou poškození budovy. Tato místa jsou studená a množí se zde bakterie a plísně. Je zapotřebí toto pečlivě sledovat a zamezit vznik takových míst v průmyslové hale, protože mohou vést až k poškození budovy, značným tepelným ztrátám, a tím zvýšeným nákladům na provoz haly. Díky unikátnímu oplášťovacímu systému se zaklapovacími zámky se zamezí vzniku tepelných mostů v hale, riziko spíše vzniká u skládaných plášťů či nesprávné montáži těchto skládaných plášťů.

Sendvičové panely zamezují vzniku vlhkých míst, kde by se mohly šířit houby, plísně. Zvýšená vlhkost rovněž může vést k poškození materiálu mrazem, korozi, či k rozměrovým změnám. Tyto negativa opět jsou ve zvýšeném riziku u skládaných plášťů a upřednostňují použití celistvých sendvičových panelů.

U hal, kde je zvýšené riziko vlhkosti, se navíc montuje parotěsná samolepící páska. Na vnitřním plechu sendvičového panelu je krycí pozinkovaná vrstva z lakovaného ocelového plechu, která tvoří parozábranu. U montovaných ocelových hal je žádoucí, aby nedocházelo ke kondenzaci vody uvnitř haly, což souvisí s vnitřní teplotou a vlhkostí vzduchu v hale, což se měří tzv. rosným bodem na stavebních konstrukcích.  

Neprůvzdušnost a parotěsnost sendvičových panelů je další důležitou vlastností tohoto oplášťovacího systému. Sendvičové panely se montují tak, že panely na sebe souvisle navazují a po montáži tvoří souvislou jednolitou vrstvu bez možnosti vzniku tepelných mostů, pokud se navíc namontuje těsnící páska je maximálně zajištěna neprůvzdušnost a parotěsnost.

Neprůvzdušnost opláštění zamezí prostupu vzduchu konstrukčními spoji, což značně snižuje tepelné ztráty při provozu haly a brání srážení vodních par. Projekt haly je vždy navržen tak, aby všechny kvalitativní vlastnosti haly byly maximálně zajištěny, stejně tak je v projektu řešeno větrání a vytápění.

U skládaných plášťů je větší riziko vzduchové netěsnosti, což pak vede k možnosti kondenzaci vody, při nepřesné montáži skládaného pláště je velké riziko vzduchové netěsnosti.

Montovaná hala opláštěná sendvičovými panely si uchovává své vlastnosti po celou dobu své životnosti a zajišťuje tak optimální energetické řešení.

Sendvičové panely s PUR pěnou x skládané střešní pláště

Izolační vlastnosti sendvičových PUR panelů

  • Sendvičové panely mají nepropustné krycí plechy, izolace je celistvá bez rizika kondenzace
  • Průzdušnost je minimální
  • Přesná výrobní technologie
  • Sendvičové panely nemění objem

Rizika skládaného pláště

  • Riziko kondenzace
  • netěsnosti systému
  • kondenzace snižuje tepelný odpor
  • tepelné ztráty
  • snižování objemu během stárnutí materiálu
  • náročné na kvalitu montáže opláštění