logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Sekundární ocelová konstrukce


Primární ocelová konstrukce složená z rámů je doplněna o propracovaný systém tenkostěnných prvků METSEC. Je to systém složený ze Z vaznic, C paždíků a M stropnic. Tento systém odebíráme od našeho dodavatele a výrobce těchto prvků firmy Voestalpine Profilform s.r.o. z Vyškova.

Maximální rozteč vaznic je 15 metrů a sortiment vaznic je nabízen v těchto výškách: 142, 172, 202, 232, 262, 302, 342 a nejvíce pak 402 mm. Každá výška vaznic má několik typů tlouštěk od 1,3mm – 3,0 mm. Vaznice, paždíky i stropnice jsou vyráběny z pozinkované pevnostní oceli S450GD + Z275.

Konstrukční systémy Z-profilů

Vaznicový systém ze Z-profilů má tyto konstrukční systémy:

Vaznicový systém H.E.B.

Systém H.E.B. je určený zejména pro montované haly s pěti a více moduly. Silnější vaznice jsou umístěny do krajních polí, slabší vaznice jsou umístěny do vnitřních polí. Spoje vaznic na předposledních ocelových rámech jsou zesíleny spojkami stejného profilu jako vaznice krajních polí a jsou delší než standardní spojky. Všechny spoje vnitřních vaznic jsou zesílené standardními spojkami vyrobenými ze stejného profilu jako vaznice vnitřního pole.

Vaznicový systém Sleeved

Systém Sleeved je určený pro budovy se dvěma a více poli tam, kde nelze použít H.E.B. systém. Standardní spojky vyztužují přípoje vaznic prostřídaně na vnitřních spojích k rámům a v každém spoji na předposledních rámech.

Vaznicový systém METLAP

Je určený pro stavby se čtyřmi a více poli, kde silnější vaznice jsou umístěné do krajních polí a slabší vaznice do vnitřních polí. Spojitost vaznic je zajištěna přesahy profilů v místě přípojů k rámům.

Okapový systém vaznic

Okapové vaznice nahrazují u okapu použití vaznice i paždíku a zároveň slouží k vynesení odtokového žlabu. Okapové vaznice jsou vždy prostě podepřené.

Konstrukční systémy C-profilů

Paždíkový systém z C-profilů má tyto konstrukční systémy:

Paždíkový systém Butt

Paždíkový systém prostých nosníků Butt z c-profilů je vhodný pro ocelové haly s jedním nebo více poli. Tento systém nabízí jednoduché připojení na nosné rámy pomocí kotevní botky. Je určený pro krátká a nestejná rozpětí nebo pro malá zatížení. Výhodou tohoto systému je, že je ocelové paždíky mohou umístit mezi sloupy a tím nezvětšovat šířku haly.

Paždíkový systém Sleeved

Systém Sleeved pro paždíky optimalizuje použití profilů vložením spojek do všech přípojů na předposledních rámech a prostřídaným vložením do spojů na vnitřních rámech. U navržení konkrétního paždíku se předpokládá, že opláštění haly zajišťuje tuhost proti vybočení.

Konstrukční systémy M-profilů

Stropnicový systém METSEC jsou velmi ekonomickéa navíc velmi únosné, takže plně nahrazují dříve klasicky válcované profily. Hlavní průvlaky u stropu ovšem zůstávají z válcovaných profilů IPE, HEA nebo HEB.