logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Svařování elektrickým obloukem


Svařování elektrickým obloukem je základní metodou svařování využívanou při výrobě hal. Zdrojem tepla u tohoto typu svařování je elektrický oblouk mezi katodou a anodou - roztavení svařovaných ploch dojde díky teplu, které se tvoří při hoření elektrického oblouku. Svařování elektrickým obloukem patří do kategorie tavného svařování.

Svařování elektrickým obloukem patří mezi nejrozšířenější metody svařování díky kvalitě a nízkým investičním nákladům na toto svařování.

Elektrický oblouk

Elektrický oblouk představuje nízkopaměťový vysokotlaký výboj, který hoří v prostředí dostatečně ionizovaného plynu a par, které jsou vodivé a prochází jimi proud, při vysoké teplotě a za pomoci střídavého nebo stejniosměrného proudu. Pro vytvoření stabilního elektrického oblouku je zapotřebí dostatečné napětí pro ionizaci a proud, který udrží plazma oblouku v ionizovaném stavu. K zapálení elektrického oblouku dochází přerušením zkratu nebo vysoce napěťovou jiskrou. 

Svařovací elektroda plní funkci přídavného materiálu, druhou elektrodou je svařovaný materiál, samotný oblouk je zdrojem tepla.

Teploty sloupce oblouku

 • svařování obalenou elektrodou 4800 - 6400 °C,
 • při svařování pod tavidlem 6200 - 7800 °C
 • svařování netavící se elektrodou WIG 6200 - 9000 °C
 • svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou MIG a MAG 8000 - 15000 °C
 • svařování plazmou 20000 - 25000 °C

Parametry svařovacího oblouku

 • Svařovací oblouk dosahuje délky 2-7mm
 • proud v oblouku je 10-2000 A
 • napětí v oblouku je 10-50 V

Pozitiva svařování elektrickým obloukem

 • neovlivňuje svařovaný materiál
 • tavením obou materiálů (taveného i přídavného) se vytvoří svarová lázeň, kde se promíchají oba materiály
 • po vychladnutí svarové lázně vznikne svarový spoj - svar

Svařování elektrickým obloukem se provádí pomocí elektrických zařízení, které vytváří svařovací proud a požadované napětí, tato zařízení dodávají stejnosměrný proud, usměrněný proud a střídavý proud.

Při svařování ocelových konstrukcí musí být dodržena velká bezpečnost práce na pracovišti dle ČSN EN 169 a ČSN EN 379. Osoby musí mít ochranné oblečení, ochranné svářečské kukly, na pracovišti musí být zajištěny přepážky a závěsy.