logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Střešní sendvičové panely


Střešní panel KS 1000 RW

Nejčastěji používaný panel zn. Kingspan na opláštění střech všech typů průmyslových montovaných hal.  Izolace panelů je tvořena PUR jádrem nebo IPN pěnou též zvanou PIR. Povrch je krytý ochranným trapézovým plechem z vnější i vnitřní strany. Panel se používá pro sklon střech alespoň 4° - odpovídá 7%, pokud však jsou ve spádu dva a více panely, tak musí být sklon alespoň 6°, což je 10%.

Panel KS 1000 RW se využívá díky zajímavé struktuře i pro opláštění stěn průmyslových hal. Panel se dodává nejčastěji v tloušťce 80, 100, 120 mm, ale je možní ho dodat i v jiných tloušťkách dle potřeb investora - 25, 40, 50, 60, 160 mm. 

Panely se dodávají v tloušťce od 2 - 14,5 metrů. Je však možné za příplatek dodat i nestandardní délky panelů.

více o panelu KS 1000 RW

Střešní sendvičový panel KS 1000 X-DEK

Střešní izolační panely KS 1000 X-DEK se využívají zejména pro ploché střechy průmyslových budov se spádem větším než 1%. 

Tento velkorozponový panel je podkladní nosnou a tepelněizolační vrstvou, na kterou se při aplikaci aplikuje hydroizolační vrstva. Tento sendvičový panel se může využívat na opláštění hal stejně jako klasický panel a nebo pouze jako nosný panel jako součást konstrukce.

Panel se dodává v délkách 2,5 - 13,5 metrů, přičemž se maximálně dodává v 15-ti metrových délkách za příplatek.

více o panelu KS 1000 X-DEK

PANEL KS 1000 TOP-DEK

Sendvičový panel pro opláštění střech montovaných hal KS 1000 TOP-DEK je vhodný pro střechy se sklonem alespoň 0,5° - 1%. Je vhodný též pro použití na obloukové haly a složitěji řešené střechy.

Panel se dodává v tloušťkách 60, 80 a 100 mm a délkách 2 - 12 metrů. Delší a kratší panely za příplatek. Součinitel prostupu tepla U je 0,35 - 0,22 W/m2K, požárně splňují hodnocení REI 20 u tloušťky 80 a 100mm.

Standardní tloušťka vnějšího žárově pozinkovaného plechu je 0,6mm, plech je krytý povrchovou polyesterovou úpravou v tloušťce 15-25 mikronů. Navíc je na vnější ploše hydrofolie z PVC o tloušťce 1,2mm.

více o panelu KS 1000 TOP-DEK

PROSVĚTLOVACÍ PANEL KS 1000 PC

Střešní prosvětlovací panel KS 1000 Pc je vhodný na prosvětlení střech průmyslových hal se sklonem střechy alespoň 4° v kombinaci se střešním panelem KS 1000 RW díky stejné profilaci vnější vrstvy.

Panel je složeny z polykarbonátu se součinitelem prostupu tepla U=2 W/m2K, světelnou propustností 63%.

Prosvětlovací panel se dodává v délkách 1-8,35 metrů.

více o panelu KS 1000 PC

Střešní panel KS 1000 FF

Střešní sendvičový panel FF je vhodný pro montované haly se spádem střechy větším než 5°, což odpovídá 8,5% a pokud je ve spádu více panelů tak alespoň 8°, což je 14%. Tento panel má velmi dobré protipožární vlastnosti a lze jej použít i pro opláštění stěn hal. Panel se dodává v tloušťkách 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm a délkách 2-10 metrů. 

Sendvičový panel KS 1000 FF je panel s minerálním vláknem o vysoké hmotnosti a je vhodný na zeteplení hal, které vyžadují požární odolnost 45 minut a delší. 

Tento minerální sendvičový panel je dodáván v tloušťkách 60, 80, 100, 120, 150 a 200mm a v délkách 2-10 metrů, kratší a delší panely je možné objednat za příplatek.

Součinitel prostupu tepla: 0,673 - 0,214 dle tloušťky izolace.

Střešní sendvičový panel KS 1000 RT

Speciální střešní sendvičový panel pro střešní plášť haly s profilací střešních tašek je vhodný na střechy průmyslových budov a hal se sklonem větším než 12°, což odpovídá 21%. Sendvičový panel je krytý žárově zinkovaným plechem v tloušťce vnějšího plechu 0,5 mm a vnitřního plechu 0,4 mm. Vnější plech je opatřený vrstvou odolného polymeru v tloušťce 35 mikronů.

Vnitřní izolace je tvořena nehořlavou odolnou IPN pěnou.

Panel KS 1000 RT se dodává v tloušťce 100mm se součinitelem prostupu tepla U=0,0224 W/m2K a požární odolností REI 15.