logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Ocel


Ocel - základní stavební prvek každé ocelové konstrukce

Ocel je díky svým bezkonkurenčním vlastnostem nejpoužívanějším stavebním materiálem. Ocel má všestranné využití pro montované haly,průmyslové budovy, obchodní a prodejní centra a také pro mosty, koleje, schodiště, stroje, armovací tyče do betonu, zábradlí, schodiště, vrata a brány a mnoho dalších zámečnických výrobků všude kolem nás.

Ocel je hojně využívána díky nevyčerpatelnosti a její recyklovatelnosti. Ocel je odolný materiál vynikající svou pevností, variabilností a přizpůsobivostí.

Výroba oceli

Ocel se vyrábí v ocelárnách ze surového železa, kdy dochází k odstraňování přebytečného uhlíku, fosforu a síry a naopak se dodává do železa mangan, hliník a křemík.

Železná ruda se do vysokých pecí vsazuje s koksem a vápencem, ve vysokých pecích se tyto nerosty roztaví a odebere se železo a struska.

V ocelárnách pak dochází ke zkujňování železa kyslíkovým konvektorovým procesem, dochází k profukování železa proudem kyslíku.

Kalení oceli

Kalením oceli se mění mechanické vlastnosti oceli – jedná se o rychlé či pomalé ochlazení oceli studenou vodou.

Legování oceli

Legováním oceli se mění vlastnosti a kvalita oceli – do oceli se přidává chrom, nikl, mangan  a další prvky, jejichž různým poměrem se mění tvrdost a pevnost oceli.

Největší výrobci oceli světa

Největším producentem oceli je Čína, která zaujímá 44% celosvětové produkce oceli a přibližně vyrábí 630 milionů tun oceli ročně. Druhým největším výrobcem je Evropská Unie a třetí je Japonsko.

Mezi největší společnosti na trhu oceli jsou ArcelorMittal, Baosteel z Číny, POSCO z Jižní Koreji, Nippon Steel z Japonska a JFE Holdings také z Japonska.

V České republice se vyrobí zhruba 5 milionů tun oceli ročně a největší společností u nás na výrobu oceli je ArcelorMittal Ostrava, Třinecké železárny a Evraz Vítkovice Steel.

Recyklování oceli

Díky možnosti recyklace oceli je ocel prakticky nevyčerpatelným zdrojem stavebního materiálu. Je ekonomičtější ocel totiž recyklovat než vyrábět novou slitinu a těžit železnou rudu.

Navíc ocel během recyklace neztrácí svou pevnost, odolnost ani variabilnost. Je to jeden z nejvíce recyklovaných materiálů na světě vůbec. Díky recyklaci oceli se snižuje celková spotřeba energie průmyslu o 75%. Každoročně se recykluje kolem 70-80 milionů tun oceli.

Ocel se recykluje v ocelárnách tavením v elektrických obloukových pecích nebo v indukčních pecích.

Nejčastěji recyklované produkty z oceli: