logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Jak správně nachystat staveniště pro montáž ocelové haly?

Přidáno 09.01.2016

Důležité postupy a podmínky přípravy staveniště ocelové haly

Od investora budeme potřebovat zajistit vhodné podmínky staveniště pro montáž haly, pokud to podmínky umožňují:

 • přístup na staveniště min ze zhutnělého makadamu či drti

priprava staveniste na ocelovou konstrukci

 • zhutněný pozemek z makadamu či drti do úrovni patek,

správně nychstané staveniště pro montáž ocelové haly

 • již připravenou ležatou kanalizaci

 • zhutnělý a srovnaný pozemek okolo haly min 3m pro montážní plošinu na montáž opláštění a klempířských prvků

dostatečný prostor kolem haly

 • dostatečnou plochu okolo montované haly pro přístup montážních strojů

k montáži haly zpravidla využíváme manipulační stroj Manitou a montážní plošinu 

stavební stroje na montáž ocelové haly

 • Dostatečnou plochu vedle haly pro uložení materiálů

(ocelová konstrukce, opláštění či klempířských prvků), pokud to okolnosti umožňují

uložení sendvičových panelů kolem haly

 • místo pro zařízení staveniště (buňku rozměru 2,3x4,5m, mobilní WC)

 • přistup ke zdroji elektrické energie min. 400V/32A do 50m

 • součinnost na stavebních pracích, BOZP a technologických postupech při montovaní haly s ostatními firmami

 • nachystané vytyčovací body pro kotvení konstrukce

 • připravené a zaizolované závitové tyče

(kotvení provede Unihal, izolování objednatel)

připravené závitové tyče

 • izolace betonových patek a pasů

izolace betonových patek

 • následné podlití sloupů nesmršťující se cementovou maltou

(např. Mapefill od firmy MAPEI)

podlití patek mapei

Jaká bude koordinace montážníků montované haly a stavební firmy?

 1. Naši montážníci montovanou halu montují na připravený betonový podklad - spodní stavbu - zpravidla betonové patky, propojené betonovými pasy.
 2. Na betonové patky stavíme ocelové sloupy zpravidla na chemickou maltu přes závitové tyče. Mezi jednotlivými ocelovými sloupy stavební firma postaví sokl ze skrytého bednění či betonový monolit.
 3. Jakmile postavíme ocelovou konstrukci, propojíme ji ve střešní části vaznicemi systémem METSEC, při svislém kladní panelů či plechů doplníme konstrukci o paždíky rovněž systému METSEC. Následně můžeme zahájit opláštění boční a střešní část montované haly.
 4. Po opláštění a již hotovém soklu může stavební firma začít s betonáží podlahy např. drátkobetonem.
 5. Jakmile ocelovou halu dokončíme, mohou započít práce na interiérech haly.