logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Výrobní hala SEMIX Pluso, Otice


V červenci a srpnu 2018 proběhla v Oticích stavba výrobní haly pro významného českého výrobce potravin SEMIX Pluso. Hala slouží především pro vývoj a výrobu nových potravinářských výrobků na bázi obilovin a luštěnin.      

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

Vlastní realizaci montované haly předcházela důkladná přípravná fáze včetně tvorby vizualizací, jejímž základem bylo barevné řešení stávajících budov. Hlavní barvou haly je světle zelená v odstínu RAL 6011 doplněná žlutým pruhem RAL1003. 

Dispozičně je potravinářská hala rozdělena na několik výrobních úseků, samostatným speciálním prostorem pro klíčení obilovin a řadu technických místností jako je dílna, kompresorovna, úpravna vody, ale také kanceláře a zázemí pro zaměstnance. Montovaná hala je na třech místech řešena mezipatrem o celkové ploše 730 m2.    

Konstrukce montované haly

Nosná ocelové konstrukce potravinářské haly o rozměrech 31x72x7,8 m se skládá z jednotlivých ocelových rámů. Každý rám je složen z ocelových sloupů, ocelových příčlí a ocelových náběhů. Vzhledem ke značné šířce haly jsou nosné ocelové rámy doplněny středovými podpěrami. Na jednotlivé ocelové rámy jsou ve střešní části kladeny vaznice METSEC. Celá ocelová konstrukce haly je zpevněna ocelovými táhli a dalšími zpevňovacími prvky. Patrové části stavby jsou složeny z primární ocelové konstrukce z válcovaných IPE profilů a mezipatra, která jsou podobně jako střecha řešena pomocí lehkých ocelových stropnic systému METSEC. Kotvení nosné ocelové konstrukce haly k patkám je kloubového typu, tedy ukotvení pomocí ocelových ploten a závitových tyčí upevněných v základových patkách pomocí chemické kotvy. Vnitřní schodiště haly propojující přízemní prostory s patrem jsou řešeny také jako ocelové.

Opláštění potravinářské haly

Opláštění montované výrobní haly potravin je s ohledem na požárně bezpečnostní požadavek řešeno sendvičovými panely s jádrem z minerální vlny, tedy opláštění s vysokou požární odolností. Tloušťka opláštění 150mm byla zvolena pro zajištění dostatečných tepelně izolačních vlastností. Celkový vzhled budovy také pozitivně ovlivňuje vhodně zvolená mikroprofilace povrchu opláštění. Střešní plášť skládaného typu Combi-roof má požární odolnost REI 30 DP1. Skladbu střechy haly tvoří nosný lakovaný trapézový plech 160/250/0,75, parozábrana, tepelná izolace (2x 30 mm minerální vlna + 80 mm EPS100S + 60 mm EPS100S), geotextilie a fólie Sika tloušťky 1,5 mm s požární odolností Broof t3. Celkový tepelný odpor střechy je U = 0,156 (W/m2K).

V interiéru haly byly použity klasické materiály, které se velmi často používají při realizaci montovaných staveb, jako např. ocel, sklo, beton nebo SDK příčky.

Výplně otvorů

Po obvodu haly jsou umístěny 2 ks průmyslových sekčních vrat o rozměrech 2,7 x 3,00m. Jedny vrata jsou navíc doplněna pryžovou manžetou pro minimalizaci tepelných ztrát při častých nakládkách a vykládkách zboží. Pro prosvětlení haly byla použita standardní plastová okna s izolačními dvojskly v základním bílém provedení. 

Celá stavba samotné haly trvala 11 týdnů, což spolu s vysokým standardem provedením bezezbytku naplnilo očekávání investora. V průběhu několika měsíců byla doplněna výrobní technologie a dnes je již úspěšně rozjížděna vlastní výroba potravin.  

Hodnocení haly Semix Pluso

S celkovým průběhem celé dodávky díla a kvalitou jsme byli velice spokojeni. Oldřich Hrbáček, investor