logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Výrobní hala MONTS s.r.o. Hradec Králové


V období od února do května 2019 jsme se podíleli na významné stavbě výrobní a administrativní haly pro firmu MONTS s.r.o. v Hradci Králové.

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

V rámci stavebních prací došlo k přístavbě i nástavbě stávajícího objektu. Stavebními úpravami byla navýšena výrobní kapacita a zajištěny chybějící administrativní prostory firmy.

Součástí dodávky firmy UNIHAL s.r.o. byla výroba a montáž nosné ocelové konstrukce pro výrobní halu včetně opláštění střechy a stěn. Tato montovaná výrobní hala bude využívána pro zakázkovou kovovýrobu, přípravu pro montáže technologických zařízení a strojů, výrobu a kompletní rekonstrukce strojů a zařízení pro dopravu a skladování sypkých hmot, výrobu výrobků pro zemědělství a potravinářství, zámečnictví, topenářství, vodoinstalatérství apod.   

Konstrukce montované haly

Výrobní část objektu je řešena ocelovou nosnou konstrukcí z válcovaných HEA profilů se stěnovým i střešním opláštěním sendvičovými panely  tl. 200 mm s vysokou požární odolností. Konstrukce je staticky navržena pro umístění mostového jeřábu s nosností 60 tun.

Nosná konstrukce střechy je tvořena příhradovými ocelovými vazníky s roznášecí ocelovou konstrukcí pro střešní plášť se sklonem střešní roviny 2%. Vlastní střecha je řešena systémem Combi Roof tzn. skládaná střecha tvořená kombinací polystyrenu a minerální vaty s finální krycí fólií tl. 1,5 mm. Tuto střešní skladbu nese plošně položený nosný trapézový plech.   

Opláštění montované výrobní haly

Pro opláštění haly byly použity sendvičové panely s jádrem z minerální vlny tl. 200mm pro splnění požadavku hasičů na vysokou požární odolnost. Důvodem je relativně malý odstup haly od okolní budovy a riziko rozšíření požáru. Použité minerální panely splňují požární odolnost EW/EI 180 DP1 a tím výrazně snižují toto riziko. V tloušťce 200mm pak vykazují tyto panely i dobré tepelně izolační parametry s hodnotami U=0,2 (W/m2K).

Kladení sendvičových panelů bylo investorem zvoleno jako vertikální. K vlastnímu upevnění na halu je nutno připravit pomocnou konstrukci tzv. paždíky.

Barevný vzhled haly je jednoduchý industriální. Pro opláštění haly byl zvolen jednotný odstín RAL 7035.    

Pro vjezd do montované výrobní haly slouží sekční elektricky ovládaná vrata o rozměrech 5,0x5,0 m. Okna jsou z plastových profilů se zasklením izolačními trojskly. Vše řešeno v modrém odstínu RAL 5010.

Klempířské zapravení celé ocelové haly včetně vrat, oken a dveří je taktéž ponecháno v odstínu RAL 7035 podle je barvy opláštění.

Hodnocení haly Roneli se

Za společnost Roneli se je spokojenost z provedeného díla. Josef Sejkora, project manager