logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Výrobní hala ESA Plating


V listopadu 2017 jsme dokončili stavbu montované haly pro firmu ESA plating, která se zabývá dodávkami technologií pro galvanické a chemické linky pro povrchovou úpravu dílců z oceli a barevných kovů, a to převážně pro letecký průmysl. Hala bude sloužit především pro vývoj nových technologií a školení zaměstnanců. 

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

Hala byla navržena v klasickém obdélníkovém tvaru s nadstandardní výškou 7,6m, z důvodu požadavku na umístění jeřábové dráhy pro jeřáb o nosnosti 5t a zdvihu 5,2 m. Taková výška haly umožnila v její části snadné umístění patra pro vytvoření školících prostor a zázemí pro zaměstnance. 

Zásadním požadavkem investora na koncepci haly bylo také nadstandardní prosvětlení pracovní plochy denním světlem. Z tohoto důvodu byla umístěna z jihovýchodní strany haly řada rozměrných oken v pracovní výšce, doplněná další druhou řadou oken těsně pod okapem. Umělé osvětlení tak už bude sloužit pouze pro pohyb osob ve večerních a nočních hodinách.     

Ocelová konstrukce montované haly

Ocelová konstrukce haly je rámového typu z válcovaných profilů. Vzhledem k náročnější statice vlivem reakčních sil od jeřábu byly použity pro nosné sloupy profily HEA s vetknutým založením. Primární střešní ocelová konstrukce sestává z IPE profilů se sekundární konstrukcí z pozinkovaných vaznic METSEC. Rámy jsou usazeny v optimálních modulech po 6 metrech. Patro je řešeno standardně pomocí průvlaků na příslušných nosných rámech, stropnic METSEC a trapézového plechu pro následnou betonáž podlahy.

Opláštění haly a výplně otvorů

Pro opláštění haly je použit střešní sendvičový PUR panel tl. 120mm s koeficientem prostupu tepla  U =0,19 W/m2K.

Vzhledem k předepsané vysoké požární odolnosti obvodových stěn v kombinaci s požadavkem na nadstandardní zateplení budovy byly použity pro stěny speciální sendvičové panely s izolačním jádrem QuadCore tl.120mm ( U=0,15 W/m2K ) s protipožární odolností EI/EW 30 DP1. Tyto panely vykazující oproti běžně používané minerální vatě pro kategorii DP1 násobně lepší tepelně izolační vlastnosti.  

Vjezd do haly je řešen dvěma sekčními vraty 4,8x4,9 m. Prosvětlení haly zajišťuje 10ks plastových oken 4x2,28m; 4 ks 4x1,13m; 3ks 4x1,5m a 2ks 1x1,13m. Vstup do haly umožňují 2 ks samostatných dveří standardních rozměrů 1x2m.    

Barevně hala využívá oblíbenou kombinaci světle šedého opláštění v odstínu RAL 9007 s tmavými okny, vraty a dveřmi v odstínu RAL 7016. Klempířské zapravení bylo barevně přizpůsobeno opláštění i výplním otvorům. Bylo tak docíleno požadovaného elegantního a důstojného vzhledu budovy.

Hodnocení haly ESA plating

Celkový dojem z celé stavby byl velmi dobrý. Radek Pajer