logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Výrobní a skladová hala Bůbela


Montovaná hala pana Radka Bůbely v Čakovičkách slouží jako zázemí pro podnikání v oblasti obchodu a zpracování hutního materiálu.

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

Hala je na přání investora řešena jako rohová, sestávající z prodejních, výrobních a skladových prostor. Montovaná hala je tvořena dvěma hlavními křídly stejného rozměru 12x30 a poskytuje tak celkovou užitnou plochu 720m2. Zvláštností stavby je kombinace zateplené a nezateplené části sestávající ze společné nosné ocelové konstrukce. Zateplená část haly poskytuje elegantní prodejní a výrobní prostory, nezateplená část je určená pro sklad železa a parkování nákladního vozidla. Způsob napojení obou částí haly do tvaru L nápaditě vymezuje venkovní pracovní plochu a zkracuje manipulační vzdálenost mezi skladovou a výrobní částí haly.

Na této montované hale je na první pohled zřejmé promyšlené barevné členění stavby, kdy kombinací pouze dvou barev bylo dosaženo nejen optického oddělení prodejny, výroby a skladu, ale bylo současně dosaženo i velmi příjemného a zajímavého vzhledu celé provozovny.     

Ocelová konstrukce montované haly

Ocelová konstrukce haly je rámového typu z válcovaných IPE profilů a střešní ocelové konstrukce složené z pozinkovaných vaznic METSEC. Rámová konstrukce je složená z rámů v optimálních modulech po 6 metrech. Rohové napojení jednotlivých křídel haly je staticky řešeno diagonálně uloženým příhradovým vazníkem. Sloupy rámů jsou kotveny k betonovým patkám kloubově přes závitové tyče a chemickou maltu, příhradový diagonální rám je pro větší stabilitu uložen do kalichu. 

Opláštění haly

Pro zateplenou část haly je použit k opláštění sendvičový střešní PUR panel tl. 120mm s nadstandardním koeficientem prostupu tepla  U =0,19 W/m2K a stěnový panel se speciální IPN pěnou tl.100mm ( U=0,23 W/m2K ), která má výhodné protipožární vlastnosti a je vhodná do všech typů průmyslových hal.

Hodnocení haly Bubela Čakovičky

Spokojenost, velké poděkování obchodnímu zástupci Petru Ranochovi a montážní partě pod vedením Tomáše Topiče. Radek Bůbela, investor
Výrobní a skladová hala Bůbela

Fotogalerie