logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Truhlářství Kalášek


Realizace montované přístavby Truhlářství Kalášek rozšířila stávající prostory investora o další halu, kterou jsme zrealizovali na sklonku roku 2017 v Pomezí u Poličky na Svitavsku.

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

Na konci prvního kvartálu 2017 jsme byli oslovení klientem ze svitavského regionu, který nás požádal o cenovou nabídku na přístavbu ke stávající hale v kolmém provedení. Poptávku doplnil projektem, který byl po zapracování změn vyžádaných investorem a dotčených institucí vydávající vyjádření k územnímu řízení a stavebnímu povolení zefektivněn a upraven pro snadnější montáž a výhodnější cenovou relaci pro investora. Samotná realizace výstavby ocelové haly byla naplánována na letní měsíce z důvodu investorovy podmínky nepřerušit výrobu v hale, jejíž stěnový plášť musel být při započetí prací pro realizaci vrchní stavby demontován a výsledný otvor zakryt plachtou pro následné zajištění otevřeného prostoru ze stávající haly do přístavby po dokončení celé stavby. Vše proběhlo bez větších problémů a investor zhodnotil spolupráci s naší firmou na výbornou.

Ocelová konstrukce haly

Ocelová konstrukce haly je navržena v provedení sedlového rámu se sklonem 6°. Rám přiléhající ke stávající hale je navržen plnohodnotný, jelikož nebyly použity podpěrné sloupy. Kotvení je provedeno kloubově přes závitové tyče na chemickou maltu do betonových patek. Sekundární ocelová konstrukce pro roznesení střešního pláště a plechů na markýze byly navrženy v provedení pozinkovaných vaznic METSEC.

Stěnové a střešní pláště

Střecha montované haly je v tloušťce PUR izolace 100 mm s tepelnou vlastností U=0,23 W/m2K. Barevný odstín střechy je zadání investora v barvě světle šedá RAL 7035. Stěnový plášť haly je dle požadavku v tloušťce PIR izolace 100 mm s tepelnou vlastností U=0,23 W/m2K a barva je ve stejném RAL 7035 jako střešní plášť. Profilace obvodového pláště byla navržena v profilu M/L - microprofilace/lineární.

Hranatý okapový systém 120x120mm byl na základě vizualizace zvolen v barvě višňové RAL 3009. Lemující klempířské prvky haly (nároží, rohy, kouty atd..) byly z navrženy v barevném odstínu okapů RAL 3009. Zbylé klempířské prvky jsou v barvě pláště RAL 7035.

Vrata, dveře a okna

Montovaná hala má 9 oken ve standartní barvě s rozměry 2x1m, které jsou z větší poloviny navrženy s jedním křídlem otvírka/sklopka pro zajištění přirozeného větrání. V hale byly navrženy a namontovány 1x plné dveře s panikovou klikou dle požadavků PBŘ a pro zajištění vjezdu manipulační techniky byly navrženy a dodány jedny vrata s integrovanými dveřmi a prosvětlovací lamelou v barvě stříbrná metalíza RAL 9006.

Hodnocení montované haly Truhlářství Kalášek

Velmi dobrá práce montážní party. Zdeněk Kalášek, investor