logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Skladová hala VINNÉ SKLEPY ZAJEČÍ


V roce 2017 jsem postavili pro soukromého investora halu, která slouží jako vzorkovna, prodejna a sklad sudového vína od různých výrobců z Čech. jižní Evropy s orientací převážně na Španělsko.

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

Záměrem investora, bylo postavit skladovou halu s prodejnou pro sudové víno. Montovaná hala je umístěna do známé vinařské oblasti Zaječí. Naše společnost se stavby zúčastnila již v přípravné fázi, kdy s hlavním projektantem jsme řešili technické věci na hale, hlavně pak na konstrukčním řešení haly včetně statiky. Projektant stavby navrhl vizuální vzhled haly, které jsme se drželi při projektování a samotné výstavbě.

Dispozice haly

Dominantou haly je velké zastřešení nad vraty a dále markýzy na okny do tvaru L, vše v barvě RAL 3000.

Montovaná hala je členěna na tři části, zázemí pro prodej a skladníky, dále pak vzorkovnou prodejnu a v neposlední řadě samotný sklad s tanky na víno. Zázemí je menší a je na patro rozměru 5x6m. V přízemí je místnost pro prodej vína, v 1.patře je zázemí pro skladníky. Naší dodávkou bylo dvouramenné schodiště s pororoštů, nosné patro spolu s bedněním z TR plechů. Po vstupu do ocelové haly se nachází vzorkovna 9x6m, která je prosklena jak okny ,tak 2ks kopulových světlíků. Hlavní část haly zaujímá samotný sklad vína, kde víno je skladováno v tancích o velikosti 20 000 litrů. Od zbytku je sklad vína oddělen příčkou a dalšími interierovými vraty.

Konstrukční řešení skladové haly

Skladová hala je rámového typu konstrukce s kloubovým řešením ukotvení. Přední část haly je doplněna o patro, kde stropnice tvoří systém METSEC. Opláštění tvoří sendvičové PIR panely tl. 120mm (U=0,18 W/m2K), skladba střechy je systémem Combiroof tloušťky 240mm (U=0,166 W/m2K). Tento systém je skladá z nosného TR plechu 160/250, parozábrana, 2x 20mm minerální vaty, 2x 100mm polystyrenu EPS100, geotextilie a folie Sika, celý systém musel splňovat požární odolnost REI 15DP1. V hale je dělící příčka ze sendvičových PIR panelů tl.100mm (U=0,22 W/m2K). 

barevné řešení, konstrukční prvky, výplně

Jak již bylo zmíněno, halu barevně navrhl hlavní projektant a zvolil kombinaci modré RAL 5005, stříbrné RAL 9006 a červené RAL 3000. Vrata jsou stříbrné, okna v modré barvě. Interiér je kompletně v šedobílé RAL 9002.

Konstrukčně jsou dominantní červené markýzy s táhly menší nad okny 1,0x17m a nad vraty 2,5x9,0m. Obsluha střechy je řešena požárním žebříkem se suchovodem.

Výplně otvorů jsou řešeny účelně, skladová hala na víno je prosvětlena sporadicky, hlavně díky uniku tepla je v zadní části pouze pás oken s otvírkou, v hale jsou pak 3ks únikových dveří. Vzorkovna je dosvětlena 2 ks kopulových světlíků, kanceláře pak pásy oken, které procházejí přes roh haly. Do haly je řešen vstup dveřmi s panikovou klikou a vraty prosvětlenými 2 sekcemi. Vrata z důvodu úniku tepla jsou tl. 60mm a prosklení je 3-sklo s přerušeným tepelným mostem rozměru 3,7x4,0m. interiérová vrata v dělící příčce stejného rozměru jsou plná a tl. 40mm.

Hodnocení haly Vinné sklepy Zaječí

Vynikající přístup a rychlá práce. p. Šrámek, jednatel
Skladová hala VINNÉ SKLEPY ZAJEČÍ

Fotogalerie