logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Zemědělská skladová hala Marjanko


V dubnu 2017 proběhla stavba skladové haly pro pana Jiřího Marjanka v Libotenicích. Hala slouží ke skladování zemědělských produktů převážně brambor a zeleniny.

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

Nová zemědělská skladová hala byla postavena jako jednoduchá jednopodlažní stavba obdélníkového tvaru se sedlovou střechou. Vnitřní prostor haly je pro různý účel využití rozdělen příčkou ze sendvičového panelu. V hlavní části haly je udržována nízká teplota pro optimální skladovací podmínky pomocí dvou chladících jednotek. Vnitřní světlá výška haly přes 5 metrů umožnuje skladování zeleniny nejen volně ložených, ale výhodněji také pomocí regálového systému. Logistiku umožňují dvoje průmyslová sekční vrata s elektrickým pohonem. Montovaná skladová hala vzhledem ke svému účelu použití nemá okna ani dveře.

Ocelová konstrukce montované haly

Nosná ocelová konstrukce haly byla navržena jako konstrukce rámového typu z válcovaných ocelových profilů. Pro zachování rázu okolních staveb byl zvolen výrazně příkřejší sklon střechy 15°. Standardním hodnota sklonu střechy 6° je většinou zvolena s ohledem na snahu o minimalizaci vnitřního prostoru pro vytápění. Pro vlastní konstrukci střechy byla zvolena ekonomická varianta využití lehkých profilovaných pozinkovaných vaznic METSEC se střešními sendvičovými panely.  

Opláštění haly, výplně otvorů

Pro opláštění střechy haly byly použity osvědčené PUR panely tl. 100mm s protipožárními vlastnostmi EW15DP3 a velmi dobrými tepelněizolačními vlastnostmi s koeficientem prostupu tepla U=0,22 (W/m2K). Pro stěny haly byly využity PIR panely tl.100mm ( U=0,23 W/m2K ), které jsou dnes již využívány téměř u všech montovaných hal.  

Hala je barevně řešena na přání investora poněkud netradičně. Pro opláštění střechy i stěn bylo použito “ Cihlového„ odstínu RAL 8004. Odstín působí v daném prostředí přirozeně a záměrně se odklání od běžně používaných šedých barev pro opláštění průmyslových hal. Šedá barva je použita pouze pro sekční vrata a také pro lemování a klempířské zapravení haly.  

Hodnocení montované haly Marjanko

Velká spokojenost s montáží a kvalitou díla. Jiří Marjanko, investor
Zemědělská skladová hala Marjanko

Fotogalerie