logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Skladová hala Janeček a Lebeda Dolní Beřkovice


V dubnu 2019 jsme úspěšně dokončili montovanou halu určenou pro skladování a velkoobchodní prodej drogistického zboží. Investor se zabývá zejména prodejem čistících a úklidových prostředků, desinfekčních prostředků, pracích prášků, prostředků osobní hygieny, kosmetiky a dalšího sortimentu.

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

Zvláštností této stavby byla realizace přímo na stávající asfaltové ploše, která dnes slouží jako podlaha skladové haly. Stavba probíhala v rekonstruovaném průmyslovém areálu přímo na břehu řeky Labe. Zakládání stavby v nestabilním písčitém podloží si tak vyžádalo několik metrů hluboké betonové piloty.

Nová montovaná skladová hala byla postavena na místě zastaralých a technicky nevyhovujících budov. Po jejich odstranění vznikla původně parkovací a obslužná plocha průmyslového areálu, která byla později využita jako stavební pozemek pro jednopodlažní montovanou halu podlouhlého obdélníkového tvaru s klasickou sedlovou střechou. Takto nově vzniklé prostory vyřešily nedostatek skladovacího prostoru pro dynamicky se rozvíjející obchodní aktivity firmy.   

Modro šedé barevné řešení stavby vychází z firemních barev a stalo se základem pro vzhled všech budoucích staveb v postupně rekonstruovaném průmyslovém areálu.      

Výška haly v okapu 5,00m byla zvolena s ohledem na požadavek investora na průjezdnost kamionů výšky 4,2m. Tím byla stanovena světlá výška vrat a návazně i potřebná okapová výška haly.      

Požadavek na plošné prosvětlení haly denním světlem byl s ohledem na plánované patrové skladování obalového materiálu vyřešen použitím střešního hřebenového obloukového světlíku o rozměrech 3x18m. Jen tak denní světlo prosvětlí celou skladovací plochu a nebude odcloněno zbožím skladovaným do výšky podél stěn, jak by tomu bylo v případě běžných oken umístěných po obvodu haly.      

Konstrukce montované haly

Nosná ocelová konstrukce haly byla řešena jako jednoduchá konstrukce rámového typu z válcovaných ocelových IPE profilů. Sklon střechy 6° byl zvolen jako minimální úhel požadovaný výrobcem sendvičových střešních panelů. Tento úhel je výhodný také pro investora z hlediska úspory materiálu pro konstrukci i opláštění, ale také pro minimalizaci nevyužitého střešního prostoru pro případné vytápění. Nosná konstrukce splňuje požadavek na požární odolnost 15min. Pro sekundární konstrukci střechy byl zvolen osvědčený systém lehkých vaznic METSEC.

Opláštění haly, výplně otvorů

Pro opláštění střechy haly byly použity osvědčené PIR panely tl. 120mm s protipožárními vlastnostmi EW15DP3 a velmi dobrými tepelněizolačními vlastnostmi s koeficientem prostupu tepla U=0,22 (W/m2K). Vzhledem k dostatečným odstupovým vzdálenostem od okolních budov byly také pro opláštění stěn použity PIR panely se základními požárními vlastnostmi EW/EI 15DP3.    

Stěny montované haly vycházejí z firemních barev a jsou řešeny jako modré RAL 5010 doplněné oblíbenou šedou barvou RAL 9007. Opláštění střechy je jednobarevné v odstínu RAL 9007.

Pro vjezdová vrata byla použita stejná barva jako pro opláštění, tedy modrá RAL 5010. Stejně jsou barevné řešeny i vstupní dveře.

Díky svému konkrétnímu účelu užívání nebyly do haly navrženy žádná okna.   

Klempířské zapravení bylo ponecháno v šedém odstínu RAL 9007, společném pro doplňkovou barvu opláštění stěn a střechy.

Skladová hala Janeček a Lebeda Dolní Beřkovice

Fotogalerie