logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Skladová hala Agro Bistava, Dojč


V únoru 2018 proběhla stavba skladové haly pro firmu Agro Bistava v obci Dojč na Slovensku. Hala slouží především pro skladování zemědělských produktů.      

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

Nová skladová zemědělská hala byla postavena jako jednopodlažní stavba obdélníkového tvaru se sedlovou střechou. Vnitřní prostor haly je pro různý účel využití rozdělen příčkou ze sendvičového panelu. Takto rozdělený vnitřní prostor je z větší části využíván pro skladování zemědělských produktů, především vlašských ořechů. Vnitřní světlá výška montované haly přes 4,6 m je uzpůsobena pro umístění patrových skladovacích regálů pro efektivní využití místa. Logistika montovaného skladu je řešena průmyslovými sekčními vraty s elektrickým pohonem. Tato část haly určená pro skladování nemá vzhledem ke svému účelu použití žádná okna.

Druhá část haly slouží pro garážování a údržbu zemědělské techniky. Pohodlný vjezd do haly je opět řešen širokými průmyslovými vraty. Na tuto část navazuje poměrně rozlehlý přístřešek o rozměrech 11x23,5x4,3 m. Ten slouží především jako manipulační prostor a také jako venkovní kryté stání pro zemědělskou techniku.

Konstrukce montované haly a přístřešku

Nosná ocelová konstrukce haly i přístřešku byla navržena jako konstrukce rámového typu z válcovaných ocelových IPE profilů. Pro sklon střechy byly zvoleny standardní hodnoty 10%, jež jsou obecně výhodné z hlediska úspory materiálu pro konstrukci i opláštění, ale také pro minimalizaci nevyužitého střešního prostoru pro případné vytápění. Pro vlastní konstrukci střechy byla zvolena ekonomická varianta využití lehkých vaznic METSEC pro kotvení střešních sendvičových panelů.   

Opláštění haly, výplně otvorů

Pro opláštění střechy haly byly použity osvědčené PUR panely tl. 100mm s protipožárními vlastnostmi EW15DP3 a velmi dobrými tepelněizolačními vlastnostmi s koeficientem prostupu tepla U=0,22 (W/m2K). Pro stěny haly byly využity PIR panely tl.100mm ( U=0,23 W/m2K ), které jsou dnes již využívány téměř u všech montovaných hal.  

Montovaná skladová hala je barevně řešena na přání investora tak, aby zapadla do rázu krajiny a nepůsobila příliš průmyslově. Pro opláštění střechy je sice použit standardní odstín šedé barvy RAL 9007, pro opláštění stěn však byl použit málo používaný odstín zelené barvy RAL 6011. Odstín působí v daném prostředí přirozeně a záměrně se odklání od běžně používaných odstínů pro opláštění výrobních hal. Pro výplně otvorů byla použita kontrastující tmavě šedá barva pro oživení celkového vzhledu stavby.   

Hodnocení haly Agro Bistava

Seriózne a ústretové jednanie. Profesionalita a spolehlivosť. Petra Zálešáková, zástupce investora