logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Přístavba haly STK Vizovice


Montovaná přístavba k zateplené hale STK Vizovice prakticky zvětšuje manipulační prostory majitele areálu.

Zateplená přístavba navazuje na konstrukci vedlejší dvoulodní zateplené haly.

Přístavba bude sloužit jako další linka pro kontrolu vozidel STK a bude tak rozšiřovat dispoziční možnosti investora ze čtyř vozidel na sedm vozidel v jednu danou chvíli.

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘÍSTAVBY STK VIZOVICE

Ocelová konstrukce byla projektována v rozměrech 5,5x26x4 metry tak, aby přístavba délkou i výškou plynule navazovala na montovanou vedlejší halu pro servis vozidel. Konstrukce střechy je řešena s pultovou střechou, která navazuje na sousední střechu s jedním svodem pro obě části. Konstrukce je kotvena na základové patky kloubově na chemickou maltu, které jsou mezi sebou po obvodu propojeny základovými pasy do nezámrzné hloubky 800 mm.

OPLÁŠTĚNÍ PŘÍSTAVBY

Přístavba haly je opláštěna zateplovacím panelem Kingspan stejné barvy, typu a profilace jako vedlejší zateplená hala. Pro izolaci střechy byl použit panel KS 1000 RW ve větší tloušťce jádra (120mm) a pro izolaci bočních částí byl zvolený panel KS 1150 TL také v tloušťce 120mm. Tyto panely dosahují výborných izolačních vlastností v porovnání s ostatními izolačními materiály. Součinitel prostupu tepla u střešního panelu je 0,18 W/m2K u stěnového pláště je U=0,185 W/m2K, což jsou výborné parametry, které zajistí minimální náklady na vytápění haly a příjemnou teplotu jak v zimě tak v létě.

Vnitřní izolační jádro je tvořeno tzv. IPN pěnou, která dosahuje výborných protipožárních vlastností. Panely se kladly v šířce 1150mm, jsou oboustranně lakované a pozinkované.

Barevně byl pro opláštění přístavby zvolen odstín v RAL 9006 a 9007 - světle a tmavě stříbrné barvě, která je shodná s barvou hlavní haly STK.

VSTUP DO HALY

Vjezd do haly je zajištěn ve štítech sekčními vraty o rozměrech 3,6x3,1 metrů v barvě stříbrné RAL 9006 s elektrickým průmyslovým pohonem a 1 prosvětlenou lamelou.

Hodnocení haly STK Vizovice

"Velmi kladně hodnotím obchodní jednání, projekční práce a vlastní montáž haly.

Vždycky se dá co zlepšovat, ale firma UNIHAL je na velmi dobré úrovni."

Leoš Novosad, vedoucí STK