logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Zapojili jsme se do projektu Chance 4 Children

Přidáno 24.10.2014

Naše společnost se aktivně zapojila do programu na pomoc dětem. Jsme rádi, že můžeme alespoň malou měrou přispět na léčbu nemocných děti, vzdělávání znevýhodněných dětí a pomoc dětem, kteří ji potřebují. Možná touto cestou můžeme  i trochu propagovat tento program pro další firmy, aby se zapojily, nebyly lhostejní a pomohly.

Chance 4 Children - podpora dětí

Instituce na podporu dětí byla založena již roku 1996 na pomoc potřebným a znevýhodněným dětem. Program podporuje léčbu dětí, posílá za nimi i do nemocnic tzv. "Doktora Klauna", který je rozveseluje a hraje si s nimi.  Děti tak lépe překonají dlouhodobý pobyt v nemocnici a snáze se léčí. Program se také soustředí na děti z dětských domovů, na podporu jejich vzdělávání a jednodušší začlenění do pracovního procesu a života. Program usiluje o podporu studia, předání odborných znalostí i praktických dovedností, zvýšení sebevědomí při hledání zaměstnání, ale také na podporu zájmových kroužků a mimoškolních aktivit.

Program Chance 4 Children je nadnárodní a získal mezinárodní uznání, protože se zasloužil o zlepšení životních podmínek tísíců dětí. Nadace je jedna z nejstarších u nás a spolupracuje s mnoha významnými osobnostmi, sponzory a partnery.

Jsme rádi, že i my se můžeme do programu zapojit a přispět.

 

"Rád bych Vám poděkoval za  Váš finanční dar, Vaši podporu a zájem o aktivity Chance 4 Children, jež poskytuje pomoc především hospitalizovaným a znevýhodněným dětem. Je velmi potěšující vidět podniky, které naplňují svůj závazek sociální odpovědnosti vůči komunitě, ve které podnikají, děkujeme že nejste lhostejní."

Jan Jarchovsky

Chance 4 Children