logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Předváděcí a prodejní hala Stazap Properties Praha


Nová skladová hala byla postavena na místě zastaralých a technicky nevyhovujících prodejních a skladových prostor. Po jejich odstranění vznikl stavební pozemek, na kterém vyrostla jednopodlažní montovaná hala podlouhlého obdélníkového tvaru s klasickou sedlovou střechou.

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

Rozměry haly byly přizpůsobeny prostorovým možnostem stavebního pozemku. Vznikla tak relativně úzká a poměrně dlouhá budova. Délka haly přes 75m byla však s výhodou využita pro koncepci stavby, která umožňovala rozdělení na několik úseků se samostatnými vstupy a vjezdy. Vznikl tak nájemní prostor, který lze vnitřními příčkami variabilně přizpůsobit počtu a potřebám několika různých nájemníků.

Umístění montované skladové haly ve svahu a v těsné blízkosti příjezdové komunikace vyžadovalo nestandardní řešení vstupního zapuštěného schodiště. Budovu ozvláštnilo také pruhované modrobílé barevné řešení, které je typické pro všechny nově vznikající budovy investora.     

Výška haly 5,45m byla zvolena s ohledem na požadavek investora na univerzálnost použití nájemních prostor, které musí umožňovat případné skladování zboží jak na paletách, tak také v několika patrových regálových systémech.    

Zvýšený požadavek na prosvětlení haly byl vyřešen použitím dostatečného počtu rozměrných oken v kombinaci se střešními prosvětlovacími PC panely.  

Konstrukce montované haly

Nosná ocelová konstrukce haly i přístřešku byla navržena jako konstrukce rámového typu z válcovaných ocelových IPE profilů. Pro sklon střechy haly byly zvoleny standardní hodnoty 10%, jež jsou obecně výhodné z hlediska úspory materiálu pro konstrukci i opláštění, ale také pro minimalizaci nevyužitého střešního prostoru pro případné vytápění. Ocelová konstrukce splňuje požadavek na zvýšenou požární odolnost 30min. bez použití protipožárního nátěru. Investor tak nemusí periodicky obnovovat nátěr a omezovat provoz. Pro konstrukci střechy byl zvolen osvědčený systém lehkých vaznic METSEC.   

Opláštění haly, výplně otvorů

Pro opláštění střechy haly byly použity osvědčené PUR panely tl. 100mm s protipožárními vlastnostmi EW15DP3 a velmi dobrými tepelněizolačními vlastnostmi s koeficientem prostupu tepla U=0,22 (W/m2K). Vzhledem k zastavěnosti areálu a nedostatečným odstupovým vzdálenostem od okolních budov byly pro opláštění stěn použity sendvičové panely tl. 150mm s jádrem z minerální vaty. Ty svými parametry splňují i ty nejnáročnější požadavky na požární odolnost.   

Hala je barevně řešena pro investora typickými modro bílými svislými pruhy v odstínu RAL 5010 a 9002. Opláštění střechy je jednobarevné v odstínu RAL 9002.

Pro výplně otvorů ( okna, dveře ) byla použita kontrastující tmavě šedá barva pro oživení celkového vzhledu stavby. Sekční vrata jsou v modrém odstínu RAL 5010.