logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Právě probíhá rozsáhlá výstavba administrativně - výrobní haly Monts

Přidáno 03.05.2019

Od února 2019 se firma UNIHAL s.r.o. významně podílí na výstavbě výrobního objektu pro investora MONTS s.r.o. v Hradci Králové.

Stavebními úpravami stávajícího objektu bude navýšena výrobní kapacita a zajištěny chybějící administrativní prostory. V rámci stavebních prací dojde k přístavbě i nástavbě stávajícího objektu. Stavba bude využívána pro zakázkovou kovovýrobu, přípravu pro montáže

technologických zařízení a strojů, výrobu a kompletní rekonstrukce strojů a zařízení pro dopravu, skladování, výrobu pro zemědělství a potravinářství, zámečnictví, topenářství, vodoinstalatérství i další obory.

Administrativní část bude zděná, třípatrová s monolitickým řešením stropní konstrukce. Střecha administrativní části haly bude řešena jako plochá, spádovaná ke 2 střešním vtokům. Zděná část objektu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem s barevným provedením v kombinaci barev šedé a modré. Výplně otvorů jsou navrženy plastové se zasklením izolačním trojsklem. Barevné řešení výplní otvorů bude z vnější strany světle šedé RAL 7035, z vnitřní strany bílé RAL 9016. Tato část stavby má obdélníkový půdorys o rozměrech 15,8 x 25,725 m. Výška objektu je po oplechování atiky +11,515 m.

Výrobní část objektu bude řešena ocelovou nosnou konstrukcí se stěnovým i střešním opláštěním ze sendvičových panelů  tl. 200 mm. Výška haly v místě hřebene je +12,340 m, výška atiky je navržena ve výšce + 12,700. Nosná konstrukce střechy bude tvořena z příhradových ocelových vazníků s roznášecí ocelovou konstrukcí pro střešní plášť a podélný hřebenový světlík. Sklon střešní roviny je 2%. Půdorysné rozměry haly jsou 55,02 x19,53 m. Pro příjezd do haly budou sloužit sekční vrata o rozměrech 5,0x5,0 m. Okna jsou řešena z plastových profilů se zasklením z izolačních trojskel.