logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Podpořili jsme již pátý sociální automobil

Přidáno 22.11.2023

Sociální automobily pro náš kraj

Naše společnost právě finančně podpořila již pátý automobil pro sociální a zdravotnické služby ve Zlínském kraji.

Věříme, že vozidla dobře slouží a budou i nadále plnit potřeby místních charit a zdravotnických organizacích v našem kraji.

2017 - IZAP Slunečnice Zlín

První vozidlo jsme podpořili v roce 2017 a bylo pro organizaci IZAP Slunečnice Zlín. Automobil stále slouží především pro děti s mentálním postižením. Cílem zařízení  IZAP Slunečnice Zlín je podpora spoluobčanů se znevýhodněním, především dětí, mládeže a mladých dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením.

2019 - Charita Zlín

Druhé vozidlo jsme podpořili pro Charitu Zlín a bylo předané v roce 2019, toto auto slouží pro podporu osob v nepříznivých životních situacích. Charita Zlín nabízí pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci. Jak v sociálních službách, v poradenství a prevenci a ve zdravotní domácí péči.

2020 - Alzheimercentrum Zlín

Třetí vozidlo pro Alzheimercentrum ve Zlíně (r.2020) zajišťuje pro zajištění sociálních služeb osob s onemocněním Alzheimerovou chorobou. Posláním zařízení Alzheimercentrum Zlín je poskytování komplexní a individuálně zaměřené pobytové sociální služby. Pečují o nemocné s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence.

2022 - Senior Otrokovice

V roce 2022 bylo předáno vozidlo pro organizaci Senior Otrokovice. Slouží zejména pro terénní služby pečovatelské služby na pomoc seniorům. Organizace Senior Otrokovice poskytuje sociální služby jak pobytové (domov pro seniory, odlehčovací službu, domov se zvláštním režimem), tak ambulantní (pečovatelská služba, denní stacionář) a také terenní (pečovatelská služba).

2023 - Pečovatelská služba Napajedla

A nově podpořené páté vozidlo bude předáno ještě letos v prosinci, a to Pečovatelské službě v Napajedlích. Toto zařízení pečuje o osoby v nepříznivé sociální situaci, které mají z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, přičemž tuto pomoc nemohou zajistit rodinní příslušníci nebo jiné osoby.