logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Obchodní centrum Potůčky s restaurací


Designově působivá luxusní stavba Obchodní centrum – Potůčky vyniká nadčasovým zpracováním, elegancí, barevnou vyvážeností s důrazem na každý detail haly.

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

Konstrukční systém stavby

Montovaná jednopodlažní hala je tvořená dvoulodní rámovou ocelovou konstrukcí, se sedlovou střechou o sklonu 10°. Půdorysné rozměry haly jsou 37,1 x 73,0 m, výška v okapu +4,1m, výška v hřebeni +5,8m.

Nosnou konstrukci tvoří rámy z válcovaných profilů, ve střešní rovině táhla z trubek. Ztužení a zavětrování haly je řešeno pomocí diagonálních táhel a trubek.

Obvodové ocelové sloupy jsou vetknuty do železobetonových patek s kalichy, vnitřní sloupy jsou kotveny kloubově pomocí chemických lepených kotev. Uložení v hloubce -0,250m, -0,500m a -1,600m pod úrovní podlahy 1.NP. Vnitřní sloupy jsou podlity cementovou maltou MAPEFILL.

Konstrukci ocelové haly tvoří rámy z válcovaných nosníků o rozponu 36,8 m, příčný modul rámů je mezi osami 4,8 m.

Ocelová konstrukce je opatřena antikorozní povrchovou úpravou. Konstrukční prvky jsou natřeny základním a vrchním nátěrem v tl. 100 mikronů. Některé prvky na hale jsou opatřeny protipožárním nátěrem. Vaznice jsou pozinkované.

V konstrukci stavby jsou ukotveny hliníková okna, hliníkové dveře a sekční ocelová vrata.

Opláštění haly

Stěny montované stavby jsou opláštěné minerálním sendvičovým panelem tl. 160mm se součinitelem prostupu tepla U=0,25 W/m2K. FeZn plech je oboustranně lakovaný polyesterem 25/7my. Izolačním materiálem je minerální vata. Kladebná šířka panelů je 1000mm.

Střešní plášť je řešený pomocí hydroizolační folie kotvené přes polystyrenový izolant a minerální desky o celkové tl. 220 mm do nosného trapézového plechu. Celková tloušťka střešního pláště je 380 mm.

Klempířské prvky na hale jsou řešené z ocelového lakovaného plechu.