logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Nová prodejní hala v Přerově zaujme svou barvou i provedením

Přidáno 21.10.2014

HALA V PŘEROVĚ PRO SPOLEČNOST KLAZA

Naše společnost bude brzy předávat novou ocelovou halu pro společnost KLAZA spol.s.r.o. v Přerově. Krásná zářivá žlutá hala se pěkně vyjímá u hlavní cesty u nádraží. Červená okna přidají na poutavém a příjemně barevném vzhledu. Velká okna do prodejní části zvýší atraktivitu celé montované stavby. Montovaná prodejna bude sloužit na prodej autobaterií soukromého prodejce a obzvlášť se zde bude vyjímat vystavená expozice veteránů. 

Stavebně technické řešení montované haly KLAZA

Montovaná prodejna je postavená v areálu společnosti Klaza s.r.o. na místě po odstraněném sterém objektu haly. Záměr investora koresponduje se zaměřením podnikání společnosti - servis a prodej manipulační techniky. Požadavek na montovanou halu vyplynul z potřeb na rozšíření prostor společnosti o prodejnu, kancelář a provozní halu. 

Architektonicky byl požadavek na přizpůsobení okolní průmyslové zástavbě. Hala má jednoduchý tvar do písmene L, jedná se o funkčně navrženou halu s průmyslovým designem. 

Hala je postavena jako jednopodlažní montovaný objekt s pultovými střechami se spády střech do dvorní části areálu. Úroveň podlahy je navržena vzhledem k úrovni stávajících okolních zpevněných ploch.

Montovaná hala Klaza je 14 metrů široká, 26 metrů dlouhá a 3 metry vysoká v okapu, je navržena se zděným soklem, který bude opatřen tenkovrstvou dekorativní omítkou Alfadekor. Zděný sokl bude chránit opláštění haly před vlhkostí a manuálním poškozením.

Ocelová konstrukce haly 

Ocelová konstrukce haly je ocelová, tvořená soustavou příčných rámů doplněných konstrukcí svislých tužidel. Nosná konstrukce je doplněna o soustavu ocelových vodorovných paždíků osazených před ocelovými sloupy. Konstrukce je vyrobena z oceli typu S235 z válcovaných profilů UPE, IPE, L. Ocelová konstrukce je lakovaná 100my s požární odolností 15 minut. Střešní Z vaznice jsou pozinkované s požární odolností 10 minut.Konstrukce se kotvila vetknutě.

Opláštění haly Přerov

Obvodový plášť je tvořen tepelně-izolačními sendvičovými panely Kingspan s polyesterovou povrchovou úpravou a vnitřním izolační pěnou IPN požární odolností EW/EI 15DP3. 

Barevně je hala velmi působivá, byl zvolen barevný odstín žlutá RAL 1021 a profil micro/box. Hala krásně září a zaujme svým vzhledem řidiče z hlavní cesty v centru Přerova. Panel  je montovaný se skrytým spojem, boční opláštění je dodáno v tloušťce 100mm a součinitelem prostupu tepla U=0,226 W/m2K.

Střecha z důvodu členění a sklonu je řešena skládaným pláštěm z nosného trapézového plechu tloušťky 0,75mm, tepelnou izolací polystyren 200mm a folie SIKA.

Okna do montované haly KLAZA

Co se vzhledu haly týče, okna přidají na atraktivitě haly. Barevně se investor rozhodl k výraznému kontrastu mezi opláštěním haly a výplněmi otvorů - rámy oken jsou namontované v barvě červené RAL 3000, stejně tak byla zvolena i barva dveří a sekčních vrat. Sekční vrata v rozměrech 3x3 metry v počtu 2 kusů jsou bez prosklení se standardním kováním a elektrickým průmyslovým pohonem.