logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Největší hala v ČR na sklad ovoce Mazánek Žernov


Tato hala je největší ULO sklad ve střední Evropě.

Zrealizovali jsme moderní chladírenský sklad pro unikátní ULO technologií s celkovým objemem uskladněného ovoce 20.000 m3. 

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

účel stavby

Generálním dodavatelem chladírenské potravinářské haly je společnost Pebaco s.r.o., která se specializuje na dodávku chladírenské technologie do potravinářských hal. Hala se člení na 21 komor, velikosti šxdxv 5,6x18x10,3m 19ks, zbylé 2 jsou ideální polovina jedné velké komory. Hala slouží jako sklad jablek a jiného ovoce ze soukromých sadů investora. Hala je řešena jako 3-lodní, kdy prostřední část slouží jako technologická chodba s patrem pro obsluhu jednotlivých komor a umístění řady technologií..

CO je ULO sklad 

ULO je zkratka z angličtiny Ultra Low Oxygen, což jednoduše znamená, že sklad po naplnění ovocem pomocí složitých technologiií odčerpává se skladu kyslík až na hranici 1-2% a nahrazuje jej dusíkem. Pokud je hodnota 2% a nižší, sníží se intenzita dýchání a zvýší se kvalita plodů po vyskladnění. Jednoduše řečeno tento proces má za následek, že se zastaví zrání ovoce a další hnilobné procesy v ovoci. Díky tomu ovoce vydrží až do další sklizně a může se dodávat na trh postupně během roku, což je výhodné z ekonomického hlediska a hlavně pro konečné zákazníky. Důležité pro ovoce není jen % hladina kyslíku ale i potřebná teplota skladování okolo 2°C. V neposlední řadě se pomocí technologii udržuje hladina CO2, při uskladnění se z ovoce uvolňuje CO2, který se musí pomocí absorberu CO2 rovněž udržovat na hladině 1-2%. Ideální je stav 1% O2 , 1% CO2 a teplota 1°C.  

potřebné technologie ULO

Základem technologie je dobře zateplený box požadovaného rozměru, který lze pomocí kondenzátorů, kompresorů a výparníků zchladit postupně během 5 dnů na požadovaný 1°C při plně využité kapacity boxu. Boxy se ideálně mají naskladňovat po 1/5, jak z důvodu teploty ovoce, tak z důvodů uvolňování vlhkosti z ovoce, které je potřeba udržovat ideálně na 95%. Vlhkost se udržuje pomocí výparníků, které odvádí z boxu vyšší vlhkost než je pro ovoce vhodná. V Žernově má jeden box obsah 1000 m3. Po úplném naskladnění boxu se zapne technologie ULO - generátor snižovaní podílu kyslíku O2, generátor zvyšování podílu dusíku N2, výparníky pro odvádění vlhkosti mimo box a následně absorber přebytečného CO2 ze zrajícího ovoce. K vyrovnání tlaku, aby se sklad nerozpadl podtlakem, slouží tzv. plíce - vaky, které jsou zavěšeny v technologické chodbě.

Konstrukce a izolace chladírenské haly

Konstrukční řešení haly je řešeno příhradovou konstrukcí doplněné o systém vaznic, paždíku a stropnic METSEC. Sloupy HEA jsou vetknuté do kalichu. Střecha je nezateplená z TR plechu 45/333 v RAL 9002, stěny po komory jsou opláštěny TR plechem 35/207 rovněž v RAL 9002. Samotné komory jsou řešeny jako samostatně stojící, hermeticky uzavřené, doplněné o posuvné chladírenské dveře. Sklad je zateplen z exteriéru polystyrenovými panely tl.250mm (U=0,15W/m2K), příčky jsou tl.200mm (U=0,19W/m2K). Do haly je přístup přes sekční vrata s integrovaným vstupem. Patro je dostupné z venkovního zastřešeného schodiště z pororoštů, patro je rozčleněno, tak aby uprostřed bylo místo na zavěšení vaků - tzv. plic.

Barevné řešení haly

Celá hala je kompletně šedobílá v RAL 9002 - interiérová konstrukce, panely. Pouze nosná konstrukce a klempířské zapravení z exteriéru je v červeno-hnědé RAL 3009. Interiérové vrata jsou světle zelené, ochranné rámy vrat pak černé olepené výstražnými páskami.

Hodnocení haly Žernov

Celková spokojenost. Ing. Karel Bittner, generální dodavatel