logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Svařování


Metody svařování dle normy ČSN EN 287 - 1

111 - ruční obloukové svařování obalenou elektrodou

114 - obloukové svařování plněnou elektrodou bez ochranného plynu

12 - svařování pod tavidlem s drátovou elektrodou

131 - obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu - MIG

135 - obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu - MAG

136 - obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu 

141 - obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu - TIG

15 - plazmové svařování

311 - kyslíko-acetylenové svařování

Typ sváru

BW - tupý

FW - koutový