logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Montované výrobní haly U2K


Koncem roku 2018 byla dokončena realizace dvou provozních hal pro firmu U2K s.r.o. v centru Chrudimi pro potravinářské využití a to zejména pro servis řezaček, porcovaček a míchaček masa.

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

Využití výrobní a servisní haly U2K

Firma U2K se specializuje na prodej a servis potravinářského provozního zařízení, zejména pak řeznických strojů, jako jsou např. průmyslové řezačky, porcovače, míchačky masa, kalibrovací a třídící pasy, hamburgrovače, obalovací stroje apod.

Stavbou nových montovaných hal v nově budovaném sídle firmy v centru Chrudimi získává firma U2K s.r.o. nejen chybějící skladovou a provozní kapacitu, ale také reprezentativní prostory důležité pro další rozvoj podnikání. Po dokončení všech stavebních úprav v novém areálu nebudou kolemjdoucí na pochybách, že se jedná s úspěšnou a perspektivní firmu.           

ocelová Konstrukce montované haly

Nosná ocelová konstrukce haly je řešena jako ocelová rámového typu z válcovaných ocelových IPE profilů. Vzhledem k požadavku investora na neotřelý hranatý tvar obou montovaných hal byla zvolena koncepce pultové střechy s atikou (pouze) ze tří stran. To umožnilo úsporně s nenáročně odvádět dešťovou vodu standardním půlkulatým venkovním žlabem na odvrácené straně haly. Bylo tak dosaženo efektního vzhledu výrobní haly v kombinaci s cenově přijatelným řešením střechy i odvodu vody.

Vlastní nosná ocelová konstrukce haly splňuje požadavek na požární odolnost 15min. Střešní konstrukce je řešena celoplošně aplikovaným nosným trapézovým plechem, na který je umístěna tepelná izolace.     

Opláštění haly

Funkční skladba střechy je tvořena vrstvami minerální vaty a polystyrenu v celkové tloušťce 200mm. Takto zvolená skladba zaručuje vysokou požární odolnost REI30 DP1 a velmi dobrou tepelnou izolaci se součinitelem prostupu tepla U=0,188 (W/m2K ). Skladbu střechy uzavírá hydroizolační fólie tl.1,5mm.   

Pro opláštění stěn haly byl zvolen osvědčený sendvičový panel tl.100mm s tepelným parametrem U=0,23 (W/m2K ).  

Zvláštností této výrobní haly je barevné provedení. Na první pohled jednoduché barevné řešení v antracitové barvě RAL 7016 je ozvláštněno efektním perleťovým povrchem, podobným metalickým lakům u automobilů. Ve stejném perleťovém provedení je zhotoveno také klempířské zapravení.  

Také pro výplně otvorů hal ( okna, vrata, dveře ) byl zvolen jednotný antracitový odstín RAL 7016.      

Hodnocení haly U2K

Haly jsou pěkné. Jan Kohoutek, jednatel