logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Montovaná výrobní a skladová hala Altech UH


Skladově - výrobní halu č. 21 jsme postavili během jara 2018 pro výrobní společnost Altech v Uherské Hradišti o velikosti 40x40m s konstrukcí pro fotovoltaické panely na střeše haly. 

Podrobnosti

Typ haly
Barva
Poptávka haly Chci se zeptat

Altech je prosperující firma s dlouhou tradicí, která se zaobírá návrhem, výrobou a prodejem kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro imobilní osoby. Specialitou firmy jsou šikmé zvedací, svislé zdvihací plošiny a schodišťové sedačky pro imobilní občany. Firma hodně využívá obnovitelných zdrojů a proto se rozhodla na střeše nové haly postavit fotovoltaickou elektrárnu, pro kterou jsme dodávali pomocnou konstrukci.

Vizualizace montovaného haly

Od počátku úmyslu vystavět tuto halu, jsme se podíleli na projektu konstrukčními prvky, vypracovali statiku jak konstrukce, tak základů ve dvou variantách, na piloty a na klasické patky. Zástupce investora nakonec vybral ekonomičtější a vhodnější variantu na piloty i vzhledem k výstavbě základů během ledna 2018. Před výstavbou jsme vypracovali vizualizaci haly, která odpovídá firemním barvám. Architekt nakonec zvolil nejvhodnější návrh v kombinaci bílé RAL 9010 a modré RAL 5010. Veškeré výplně jsou v barvě bílé.

Konstrukční řešení

Montovaná hala je rozměru 40x40m, výška haly je 6m, konstrukční řešení haly je navrženo jako dvoulodní s minimálním spádem 2°. Hala se může rozšiřovat směrem na délku modulově po 6,7m i jedním směrem na šířku až do rozměr 80x120m (omezujícím faktorem je pouze pozemek investora). Konstrukce haly je tvořena rámovým typem konstrukce s minimálním spádem na střeše. Přes hlavní nosné vazníky (neboli příčle) prostupuje přes střechu sloupy pro Fotovoltaickou elektrárnu (FVE), kde nosná konstrukce pro panely byla rovněž dodávkou naší firmy.

Dispozice haly a výplně haly

Hala je jak bylo zmíněno dvoulodní, do každé lodi z čelní části je přístup 2ks vrat  a 2 ks únikových dveří s panikovou klikou. Prosvětlení je řešeno z čela 4ks oken  rozměru 2x5m a 2ks světlíků 3,0x36,3m s polykarbonátových desek 25mm se součinitelem prostupu tepla U=0.23(W/m2K). V zadní části haly jsou pak manipulační vrata a ještě jedny únikové dveře.

Opláštění haly

Hala je opláštěna panely Balextherm s PIR pěnou s požární odolností EW/EI 15DP3 a součinitelem prostupu tepla U=0.23(W/m2K) ve dvou firemních barvách. Střecha je skládaného typu ve skladbě nosný TR plech 160/250/0,75-1mm, parozábrna, Combiroof 220mm (2x30mm minerální desky, 100mm EPS70S a 80mm EPS100S), následuje geotextilie a folie SIKA (Broof t3). Skladba musela splňovat požární odolnost REI 15DP1. Součinitelem prostupu tepla této skladby střechy je U=0.23(W/m2K), což dohromady s pláštěm zajišťuje tepelnou pohodu v zimních i letních měsících. Halu jsme předali přesně dle dodavatelské smlouvy z důvodu navazujících profesí, s cílem zkolaudovat halu do konce května 2018, což se povedlo.

Hodnocení haly Altech

Celková spokojenost s výstavbou haly. Vítězslav Havránek, investor