logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Montovaná stavba INSPEKT CAR, s.r.o.


Na přelomu roku 2018/2019 započala výstavba montované haly pro investora z Brna, který požadoval výstavbu na stávajícím betonovém základu, z něhož demontoval obloukovou halu.

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

Montovaná hala byla dle jeho přání navržena s atikou po celém obvodu a do vnitřního prostoru byla podélně namontována příčka, která rozděluje halu na dva stejně velké průjezdné koridoru. Výška soklu vyžádaná investorem, je z důvodu možného poškození stěnového pláště při parkování po vnější straně budovy, umístěna do výšky +-0,75m od podlahy. Střecha pro tento typ haly byla navržena v provedení skládaného střešního pláště odpovídající požadavku PBŘ.

Ocelová konstrukce haly

Ocelová konstrukce je navržena jako rámová a má sklon 2°. Dle požadavku, který vyplynul z PBŘ bylo statické posouzení zhotoveno s požární odolností 15 minut. Kotvení je provedeno kloubově přes závitové tyče na chemickou maltu do betonových patek. Barevnost nátěru pro ocelovou konstrukci je zvolena 9002.

Stěnové a střešní pláště

Střecha haly byla navržena a zrealizována z důvodu vytažení stěnového pláště nad střechu ve skládaném provedení v tl. 200 mm. Skládaný střešní plášť je složen z trapézového plechů sloužícího jako vnitřní pohledová část, na kterou je montována parozábrana a ve dvou vrstvách položen polystyrén o celkové tloušťce 200 mm. Celá skladba střechy je následně přikryta finální vrstvou svařované fólie s vlastnostmi (t3). Stěnový plášť je navržen ve skladebné šířce 1,1m a tloušťce 120 mm s tepelnou vlastností U=0,19 W/m2K. Panely dělící halu podélně byly zvoleny v tl.80 mm a jsou kladeny svisle. Barevné řešení haly bylo zvoleno v barvě RAL 7016 grafitová. Příčky z důvodu světlosti v hale jsou zvoleny v barvě RAL9002 šedobílá. Profilace stěnového pláště byla zvolena v profilu Microlineární. U příčky volil investor profil lineární. Vnitřní barevnost byla zvolena šedobílá odpovídající barevnosti příčky.

Klempířské prvky

Odvod dešťových vod haly je díky provedení střechy zvolen vnitřními svody, které prostupují do venkovních prostorů montované haly ze strany k parkovišti soklem a v části opláštěné stěnovým pláštěm. Investor při výběru barevnosti klempířských prvků zvolil barevné provedení v odstínu stěnového pláště z důvodu jednotnosti a uceleného vzhledu.

Vrata, dveře a okna

Ocelová hala je navržena se 6 kusy oken s rozměry 3x1,1 m v RAL 7016 jednostranná fólie. Vstup zajišťují dvoje dveře a 4 kusy vrat v RAL 7016. Vrata i dveře jsou umístěny v čelních stranách haly z důvodu zajištění vstupu do obou částí.