logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Montovaná skladová hala Milkot


V letošním roce jsme úspěšně dokončili stavbu nové montované haly v obci Dvorec. Hala o rozloze 850m2 byla dle požadavku investora navržena účelově jako sklad podlahových materiálů s příslušnou požární odolností.     

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

KONSTRUKCE HALY Milkot

Pro stavbu montované skladové haly dané dispozice s minimálním sněhovým zatížením byla zvolena jako optimální rámová ocelová konstrukce se sedlovou střechou. Sklon střechy 6° byl zvolen jako optimální úhel pro použití střešních sendvičových panelů.

Vzhledem k nutnosti založení stavby na opěrné zdi byly sloupy nosné konstrukce z estetických důvodů umístěny na samý okraj základových patek. Tyto patky tak tvoří s opěrnou stěnou jednu rovnou linii.

Jelikož na konstrukci haly nebudou působit žádné významné boční síly, jsou rámy konstrukce upevněny k patkám kloubově pomocí chemických kotev.

Z důvodu předpokladu skladování převážně hořlavých materiálů je tloušťka ocelové konstrukce dimenzována na požární odolnost 15min. Konstrukce haly tak již nevyžaduje žádný protipožární nátěr ani dodatečný protipožární obklad. Povrch konstrukce je ochráněn proti korozi polyesterovým lakem tl. 100my v odstínu RAL 9002.

Střešní konstrukce haly je řešena osvědčenými pozinkovanými vaznicemi systému METSEC. Střešní panely jsou kladeny přímo na tyto vaznice.

Z důvodu zvýšeného požárního rizika byly na oba konce skladové haly umístěny požární žebříky.

OPLÁŠTÉNÍ A ZATEPLENÍ skladové HALY

Skladová hala je opláštěná kvalitním sendvičovým panelem BALEXTERM. Na střechu i stěny haly je použit zateplovací PUR panel v tloušťky 100mm v barvě šedé RAL 9007. Pro povrch panelu je z vnější strany zvolena mikroprofilace, která vzhledem k různému úhlu odrazu světla tvoří na povrchu panelu jemný proužkový efekt. Pro vnitřní stranu je zvolena jednoduchá liniová profilace.

Požární odolnost panelů, podobně jako konstrukce, splňuje požadavek 15 min. Tepelněizolační vlastnosti panelů jsou definovány hodnotami U=0,22 W/m2K pro střešní panel a U=0,23 W/m2K pro stěny.

Pro okapový systém 120x120mm stejně jako pro svody a ostatní klempířské prvky je použit odstín totožný s barvou stěn a střechy - RAL 9007.

Výplně otvorů v hale

Ocelová skladová hala je přístupná dvěma průmyslovými, elektricky ovládanými sekčními vraty, umístěnými ze štítové a boční strany.    

Hala je vzhledem ke svému účelu prosvětlena pouze jedním štítovým fixním oknem 5x1m. Doplňkově je prosvětlení v hale řešeno dvěma prosvětlovacími pásy v každých vratech. Pro pěší vstup jsou u každých vrat umístěny plastové dveře s pevnou výplní. Všechny výplně otvorů jsou v barvě bílé.

Montovaná skladová hala Milkot

Fotogalerie