logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Montovaná pultová přístavba Geniczech-M Zlín


V bývalém areálu Svitu ve Zlíně u budovy č.54 se rozhodl přistavět investor další prostory pro své podnikatelské záměry. Přístavba slouží jako sklad hotových výrobků kovoobrábění, kterým se výrobní společnost Geniczech-M zabývá.

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

Příprava staveniště a dispozice haly

Montovanou halu investor umístil do relativně malého prostoru na svůj pozemek, který je součástí budovy č.54 v areálu Svitu ve Zlíně. Lokalita je plná energokanálů, šachet a také špatného podloží. Nejdříve investor odstranil nepůvodní výstavbu - zastřešení a konstrukci schodiště. Následně stavební firma nachystala patky a pásy pro ukotvení ocelové konstrukce. Hala slouží jako sklad o ploše cca 200m2, kdy se využil maximálně možný pozemek investora.

Ocelová konstrukce haly

Ocelová konstrukce haly Geniczech-M je řešena jako pultová rámová konstrukce se sklonem 4°, lakovaná na 100µ  v barvě RAL 9002. Konstrukce u stávající zděné budovy je přichycena pomocí kotev do stěny, v prostoru pomocí chemických kotev do betonových patek. Štíty mají atiku, vaznice jsou systému METSEC.

opláštění haly

Ocelová konstrukce je opláštěna na střeše minerálními sendvičovými panely tl.120mm s požární odolností REI 15DP1 se součinitelem prostupu tepla U=0.35(W/m2K), na stěnách je pak použit  sendvičový panel s IPN2 pěnou v tl.100mm se součinitelem prostupu tepla U=0.22(W/m2K). Hala je kompletně v barvě šedé RAL 7035, interiér je v barvě šedobílé RAL 9002.

výplně otvorů

Jedinými otvory v hale jsou expediční sekční zateplená vrata RAL 7016 rozměru 3,0x3,1m. Hala je doplněna únikovými ocelovo-hliníkovými dveřmi s panikovou klikou.

Montovaná pultová přístavba Geniczech-M Zlín

Fotogalerie