logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Montovaná přístavba Parabel Lukov


V loňském roce jsme zrealizovali montovanou halu Parabel v Lukově, která byla v říjnu předaná k užívání.

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

V závěru roku 2017 jsme byli osloveni místním investorem k cenové nabídce, na přístavbu montované haly v úrovni -1,2 m vůči stávajícímu objektu, který bude zároveň upraven ve štítové stěně k zajištění kontinuální přepravy v rámci skladů a pohybu osob.

Realizaci ocelové haly jsme zahájili od jarních měsíců až do raného podzimu 2018 a i přes pár zádrhelů jsme došli zdárně k cíli. Hala byla v polovině října předána investorovi k užívání.

Ocelová konstrukce

Ocelová konstrukce haly je navržena s požární odolností 15 minut a je kotvena k betonovým patkám kloubově přes závitové tyče na chemickou maltu. Zvolený RAL nátěru pro ocelovou konstrukci je 5010 signální modrá. Sekundární ocelovou konstrukci pro kladení střešního pláště a kotvení panelů pro svislé kladení tvoří pozinkované vaznice a paždíky METSEC.

Stěnové a střešní pláště

Střecha montované haly je zateplena v tloušťce PIR izolace 120 mm s tepelnou vlastností U=0,18 W/m2K. Barevný odstín střechy haly byl zvolen v RAL 5010 signální modrá. Stěnový plášť haly je zateplen v tloušťce PIR izolace 120 mm s tepelnou vlastností U=0,18 W/m2K. Barevné řešení stěnového pláště haly bylo zvoleno v barvě RAL 9006 stříbrná metalíza. Stěnové panely byly zvoleny v microprofilaci s vnitřní úpravou minibox. Z východní strany je montovaná hala doplněna přístřeškem 3,9x18,3, který navazuje profilem střešního trapézového plechu na střešní plášť haly, aby bylo zajištěno odvedení dešťových vod bez zatíkání. Pro ocelovou halu z důvodu instalace na předchozí části je zvolen půlkulatý žlabový systém v provedení TiZn, který je zaústěn do vsakovací jímky.  Ze západní strany, kde jsou osazeny vrata a dvoukřídlé dveře byly namontovány dvě markýzy zajišťující ochranu před deštěm. Plechy pro vrchní část markýzy volil investor z důvodu zachování jednotnosti v RAL 5010 signální modrá. Klempířské prvky jsou voleny v barvě RAL 9006 stříbrná metalíza.

Vrata, dveře a okna

Pro montovanou halu byly navrženy sestavy oken 5ks s rozměry 5x1,5 m a 1ks sestavy 3x1,5 m. Vstup je zajištěn několika dveřmi a pro zajištění návozu nebo vývozu do pláště haly osazeny 2ks vrat.  Dle přání investora zajišťuje přístup denního světla do haly 6ks prosvětlovacího panelu, který odpovídá profilaci na střešním panelu.

Hodnocení haly Parabel

Dobrá spolupráce, vstřícnost. Jaromír Grác, ředitel