logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Montovaná přístavba haly GDP Koral, s.r.o.


V roce 2017 jsme zrealizovali ocelovou montovanou přístavbu pro společnost GDP Koral v Tišnově. Přístavba v barvě slonovinové navazuje na zděnou administrativu investora.

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

V listopadu 2016 byla naše firma oslovena firmou GDP KORAL, s.r.o. ohledně výstavby nové ocelové haly, která bude navazovat na stávající zděný objekt. Z důvodu požadavků na dvě různé výšky střechy a dodržení světlých výšek haly byla přístavba konstrukčně vyřešena schodkem mezi jednotlivými příčlemi. Tento konstrukční detail byl staticky navržen jako příhradová konstrukce, která plní požadavek na zatížení a zároveň slouží jako opěra střešního pláště při návěji. Vše bylo zdárně dokončeno během zimních měsíců, aby investor mohl v období brzkého jara začít lít podlahu.

Ocelová konstrukce haly

Ocelová konstrukce je navržena jako rámová a má sklon 2°. Dle požadavků investora statické posouzení požární odolnosti je 15 minut. Kotvení konstrukce je provedeno kloubově přes závitové tyče na chemickou maltu do betonových patek. Barevnost nátěru pro ocelovou konstrukci je zvolena 9002.

Stěnové a střešní pláště

Střecha montované haly byla navržena a zrealizována z důvodu požadavků na nízký sklon střechy ze skládaného pláště v tl. 200mm. Skládaný plášť je složen z trapézového plechů sloužícího jako vnitřní pohledová část, na kterou je montována parozábrana a ve dvou vrstvách položen polystyrén o tloušťce 200mm. Celá skladba je následně přikryta finální vrstvou svařované fólie s vlastnostmi (t3). Stěnový plášť je z důvodu výšky navržen v kladené šířce 1,1m a tloušťce 100mm s tepelnou vlastností U=0,21 W/m2K. Barevné řešení haly bylo zvoleno v barvě RAL 1015 slonovinová kost. Profilace pro stěnové pláště byla zvolena Microlineární. Vnitřní barevnost byla zvolena bíla.

Půlkulatý okapový systém 120x120mm byl navržen ve stejném barevném provedení jako stěnový plášť. Investor při výběru barevnosti klempířských prvků zvolil rovněž barevné provedení stěnového pláště z důvodu jednotnosti a uceleného vzhledu.

Vrata, dveře a okna

Montovaná hala je navržena se 4 kusy oken s rozměry 1,5x1m ve standartní barvě oken. Vstup je zajištěn jedněmi vraty ve standartní barvě a jedněmi ocelohliníkovými dveřmi ve standartní barvě. Součástí haly je střešní hliníkový obloukový světlík o rozměrech 3x13,86m.

Hodnocení haly GDP Koral

Všichni pracovníci Unihalu, se kterými jsem se v průběhu realizace setkal, byli velmi profesionální a tomu také odpovídá výsledek. Mohu jen všem poděkovat a jednoznačně doporučit. Ing. Radim Buček, jednatel
Montovaná přístavba haly GDP Koral, s.r.o.

Fotogalerie