logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Montovaná hala Vimbau Praha


Krásný montovaný sklad jsme realizovali na podzim 2015 pro společnost Vimbau s.r.o.

Montovaná hala září díky pásům zelených barev na stříbrném podkladu v RAL 9006.

Hala bude sloužit k pronájmu pro další společnost.

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

Termíny výstavby haly

Montované sklady jsou z naší strany velmi rychle smontované. Montovaná hala Vimbau byla smontovaná za pouhý jeden měsíc.

Na staveniště jsme nastoupili na začátku října a i přes nepřízeň počasí jsme halu předali před plánovaným termínem na konci října. 

Ocelová konstrukce haly Vimbau

Montovaná hala je složena z typické rámové konstrukce - primární i sekundární doplněné o vaznice METSEC. Montovaná hala s pěti nosnými rámy je odlehčená vnitřními podpěrnými sloupy z HEA profilů.

Hala je rozdělena na dvě části vnitřní dělící příčkou. Každá část haly má svá vrata i dveře.

Zateplení haly sendvičovými panely

Ocelová konstrukce haly byla opláštěná sendvičovými panely tl. 100mm na střeše i bocích. Barevně byla zvolena kombinace stříbrné barvy RAL 9006 a nestandardní zelené RAL 6018, která ladí s firtemními barvami investora. Panely byly kladeny vodorovně.

Klempířské prvky i bezespádový okapový systém byl dodaný v barvě stříbrné RAL 9006, stejně tak i sekční vrata a dveře.

Výplně otvorů v hale

Do haly byly namontované dvoje sekční vrata s impulsním ovládáním a elektrickým průmyslovým pohonem GFA/380V, vedle vrat jsme umístili vchodové vstupní ocelovohliníkové dveře.

Okna do haly nebyla umístěna žádná, ale ve střeše jsou namontované střešní prosvětlovací panely KS1000PC s prostupností světla 82% a v rozměrech 1x5,3m - celkové 4 kusy.

Hodnocení haly Vimbau

Realizace proběhla naprosto bez problémů. Celkové zhotovení bylo dokončeno před termínem. Pružnost techniků je vynikající.

Jakub Houska, zástupce investora