logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Montovaná skladová hala Sezimovo Ústí


Krásná skladová hala byla zrealizovaná v Sezimově Ústí a předaná soukromému investorovi.

Sklad z rámové ocelové konstrukce opláštěný sendvičovými panely navazuje na moderní administrativní zázemí firmy.

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

Navržený konstrukční systém stavby montovaného skladu

Nosná ocelová konstrukce montované skladové haly je navržena s vnějšími půdorysnými rozměry (vč. opláštění) 30,37 x 15,49 m. Výška montované haly u okapu je +4,878 m a ve vrcholu +6,512 m. Střecha skladu je pultová se sklonem 4°. Hlavní příčné vazby montované haly jsou navrženy rámové s kloubově kotvenými sloupy. Modulová vzdálenost vazeb je 5,000 m. Sloupy ocelové konstrukce jsou kloubově kotveny na úrovní -0,200 m do základových konstrukcí. Kotvení bylo realizováno chemickými lepenými kotvami.

Tuhost ocelové konstrukce je zajištěna tuhostí vazeb, stabilizacemi z trubkových profilů, jaklových profilů a zavětrovacími kříži z kulatin. V obvodových stěnách jsou navrženy výměny pro vrata z jaklových profilů, paždíky pro dveře a okna z jaklových profilů. Střešní panely jsou vynášeny tenkostěnnými vaznicemi METSEC. 

Konstrukci skladovací haly tvoří rámy z válcovaných nosníků o rozponu 15,42 m, příčný modul rámů je po 5,0 m. Kolem stavebních otvorů pro vrata, dveře a okna jsou navrženy výměny z ocelových uzavřených profilů JÄKL ukotvené k nosným ocelovým rámům a k podlaze.

Nátěry a malby

Ocelová konstrukce je chráněna antikorozní povrchovou úpravou. Všechny použité konstrukční prvky nosné ocelové konstrukce jsou opatřeny základním a vrchním syntetickým nátěrem v tloušťce splňující nátěr v korozním stupni agresivity C2. Vaznice a spojovací materiál jsou pozinkované.

Výplně otvorů

V konstrukci objektu jsou ukotveny plastová okna, dveře a sekční vrata. Vše v barvě antracitové RAL 7016.

Opláštění montovaného skladu

Stěny montované haly jsou opláštěné sendvičovými panely KINGSPAN KS1150 tl. 120 mm s izolačním jádrem z minerální vlny v místě napojení na stávající budovu a ve zbylé části s jádrem IPN. Součinitel prostupu tepla panelu je U=0.18 (W/m2K) u IPN a U=0.35 (W/m2K) u minerální vlny. Barva panelů RAL7016/RAL 9002 (ext./int.) a RAL9006/9002. Profilace M/Q.

Klempířské prvky

Klempířské konstrukce jsou provedeny z ocelového lakovaného plechu RAL 7016 a RAL9006.