logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Jak správně udržovat montovanou ocelovou halu?

Přidáno 21.04.2015

MYTÍ A ČISTĚNÍ STĚNOVÝCH A STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ OCELOVÝCH HAL

Stěnové pláště montované haly

Provádění mytí a údržby všech typů vnějšího opláštění montovaných hal, je možno realizovat standardně pomocí žebříků a plošin, v exponovaných případech též i horolezeckou technikou.

Vlastní mytí opláštění haly je prováděno vysokotlakou čistící jednotkou např. zn. KARCHER, kde vysokou kvalitu lze docílit správným nastavením teploty a průtoku vody, použitou tryskou a přídavnými zařízeními. Při velkém znečištění opláštění lze použít chemické přípravky, které jsou v přírodě odbouratelné, a tudíž nehrozí znečištění životního prostředí. Přesto chemické přípravky používáme pouze v minimální míře. Logicky je při mytí a čistění postupováno odshora dolů, aby znečistěná vody odtékala dolů. Sklon trysky musí být vždy směrován tak, aby nedošlo k zatečení do oken, nebo stěnového pláště. To platí zejména u kazetového opláštění a opláštění ze sendvičových panelů, umístěných vodorovně.

Střecha haly

Střešní pláště na ocelových halách bývají zhotoveny buď z panelů vyplněných polyuretanovou pěnou, nebo jako klasicky skládaný sendvič s minerální vatou. Horní plech je tvořen trapézovým profilem, případně profily imitujícími klasickou pálenou krytinu různých barev a tvarů. Renomovaný výrobce a náš dodavatel střešních panelů a plechů RUUKKI, zhotovených z kvalitní finské oceli, povrchově upravených, který poskytuje na své produkty technickou záruku 30 – 50 let, doporučuje následující postup údržby střešních plášťů a okapů:

Ihned po montáži haly je třeba ze střechy i okapových systémů odstranit všechny volné předměty, například přebytečné spojovací prvky, kusy krytiny, třísky a špony po vrtání a jiné kovové částice. 

Abyste zajistili optimální funkčnost a dlouhou životnost střechy, měli byste stav střechy pravidelně kontrolovat. Jestliže zjistíte jakékoliv poškození povrchové úpravy, měli byste je neprodleně opravit. Zajistíte tak dlouhou životnost střechy vaší haly.. 

Obvykle se sníh na střeše haly nebude držet a jeho hmotnost nepřesáhne zatížitelnost střechy. Pokud však bude nutné sníh ze střechy odstranit, doporučuje se na střeše ponechat pochůznou vrstvu cca 100 mm, aby nedošlo při odstraňování sněhu k poškození střechy.

Vizuální kontrola panelů a střešních plechů

Vizuální kontrola povrchů se provádí zpravidla každý rok v rámci běžné kontroly. Důkladnou kontrolu je pak vhodné provádět každých 5 let po montáži střešního pláště. Následně pak je optimální povrch střechy kontrolovat nejpozději každé dva roky.

Kontrola šroubů a spojovacích prvků

Zkontrolujeme, zda všechny spojovací prvky drží na svém místě a zda nejsou zkorodovány. Poškozené nebo uvolněné spojovací prvky mohou způsobit průsak vody, korozi, případně i deformaci konstrukce. Jestliže je spoj poškozen, je nutné tento spoj bez odkladu opravit, případně vyměnit za silnější.

Kontrola povrchové úpravy

Na povrchové úpravě kontrolujeme stálost barev a celkovou plochu střešního pláště. Je nutno též zkontrolovat úžlabí střech a hran okapových systémů. Bubliny, odlupování povrchové úpravy, nesourodé blednutí barvy, a praskliny, nebo škrábance značí, že povrchová úprava nutně vyžaduje odbornou opravu.

Čištění okapových systémů

Perioda čistění okapových systémů na halách je zpravidla jeden rok. Při nebezpečí napadání listí a nečistot se doporučuje kontrola 2 x ročně – vždy před zimou a po ní. Ucpané či jen silně špinavé okapové systémy mohou držet zvýšenou vlhkost, a tím pádem korodovat, nebo zamrzat.

O zachování běžné čistoty barevného střešního pláště a okapů se za nás zpravidla postará déšť. Mechanické nečistoty, jako jsou například listí, prach, popílek, mech, je však nutné ze střechy, úžlabí a okapových systémů jednou ročně odstranit mechanicky odstranit.

Čištění střechy

Koroze vzniká tam, kde je špína a vlhkost, protože pod nečistotami je povrch stále vlhký. Špinavá střecha haly také kazí vizuální dojem a image firmy.

Pro čistění povrchové úpravy je vhodné použít měkký kartáč a vodou, případně tlakovou vodou. Rezistentní nečistoty odstraňujeme pomocí čisticího prostředku vhodného pro povrchy s danou barevnou úpravou.

Dbejte, prosím, že nevhodné nebo razantní čisticí prostředky mohou poškodit nejenom barevnou povrchovou úpravu, ale i ocelový plech. 

Opravy nátěrů a údržba okapů

Opravujeme i malé škrábance a poškození. I z malých defektů může vzniknout velké poškození, nebo koroze. Při opravách je nezbytné použít pouze barvy vhodné k opravám konkrétních povrchových úprav.

Při opravách prováděných ručně používáme co nejmenší štěteček. Při poškození jedné vrstvy nátěru, postačí vyspravení rovněž jednou vrstvou nátěru. Pokud je poškození hlubší - zasahuje až na zinkovou vrstvu, je nutno aplikovat nátěr ve dvou vrstvách. Druhá vrstva se nanáší až po řádném zaschnutí vrstvy první.

V záhybech a na hranách okapů se může vyskytnout koroze. U střech s nízkým sklonem k tomu dochází častěji. Výskytu koroze můžete předejít tím, že hrany okapů po montáži střechy natřete. Z důvodů vzniku koroze je proto i zakázáno dělit, nebo řezat plechové díly broušením řeznými kotouči. Broušením pozinkovaných a natřených plechů mohou vznikat galvanické články, které časem vedou ke korozi okrajů. Proto se plechy stříhají.  

Obnova nátěru povrchové úpravy střechy

Pokud zvažujete obnovu nátěru celého povrchu střechy, musíte v prvé řadě zkontrolovat, že střecha a její podpůrná konstrukce není na žádném místě vážně poškozena a že původní nátěr na základové vrstvě plošně dobře drží. Objeví-li se výrazné poškození nebo je-li povrchová úprava nepravidelně flekatá, nebo vybledlá, konzultujte celý proces s odborníkem a společně navrhněte nejvhodnější a nejefektivnější postup při realizaci plánu obnovy nátěru.

Konec životnosti nátěru, tedy dobu, kdy je třeba provést nový nátěr střechy, nelze taxativně stanovit, neboť je ovlivňována mnoha faktory. Je to samotná barva a typ nátěru, nadmořská výška - povětrnostní vlivy, tvar a sklon střechy, způsob výstavby a montáže. Nejhorší podmínky mají povrchové úprava na osluněné jižní straně střechy, zejména pak, má-li střecha tmavou barvu.