logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Dodávka a instalace technologie před a za šachtovou pecí Qualical


Pro společnost Metrostav a.s. jsme zrealizovali kompletní dodávku a montáž opláštění sila, elevátorové věže, malé elevátorové věže, výsypky vagónů a elektrické rozvodny.

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

Specifikace rozsahu dodávky

Pro společnost Metrostav a.s. ve výrobním závodě společnosti LB Cemix s.r.o. jsme dodali a opláštili sendvičovými panely, trapézovým plechem a prosvětlovacími panely:

  • silo IC-450včetně malé elevátorové věže
  • elevátorovou věž
  • výsypku vagónů
  • ocelovou konstrukci elektrické rozvodny
  • most

Dodávka obsahovala zámečnické prvky a výplně otvorů.

Práce probíhaly ve výškách 36 metrů.

Jednotlivé prvky dodávky:

Opláštění technologického mostu

Konstrukce mostu byla opláštěná střešním a fasádním trapézovým plechem v barvě RAL 9002 s prosvětlovacími pásy z polykarbonátu. 

Opláštění Sila IC 450

Silo IC 450 bylo v dolní části opláštěno stěnovými a střešními minerálními sendvičovými panely tl. 100mm v barvě RAL 9002. Horní část sila byla opláštěna střešním a fasádním trapézovým plechem barvy RAL 9002 s prosvětlovacími pásy z polykarbonátu.

Opláštění elevátorové věže

Ocelová konstrukce elevátorové věže byla opláštěná stěnovými minerálními panely tl. 140mm v barvě RAL 9002, střešními minerálními panely tl. 140mm v barvě RAL 9002.

Opláštění výsypky

Konstrukce výsypky jsme opláštili střešním trapézovým plechem v barvě RAL 9002.

Opláštění elektrické rozvodny pod výsypkou

Ocelová konstrukce rozvodny byla opláštěná stěnovými a střešními minerálními panely tl. 100 mm v barvě RAL 9002.

Hodnocení stavby sila, Metrostav

Profesionál ve svém oboru. Jiří Schuster, vedoucí projektu