logo Unihal

Univerzální montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Administrativní hala MB Transport


V první polovině roku 2017 oslovilo naši firmu vedení společnosti MB Transport s.r.o., které hledalo realizační firmu pro výstavbu haly v Mnichově Hradišti.

Podrobnosti

Poptávka haly Chci se zeptat

Půdorysné zadání, které bylo požadováno ze strany investora, 4krát stání pro přepravní vozidla se zázemím pro servisní technické pracovníky, administrativní zázemí pro THP, kancelářské prostory pro vedení společnosti a zasedací místnost. Velký důraz byl kladen na odlišení se od standardních provedení, která jsou dnes běžně nabízena a realizována. Atypické řešení administrativní haly s vystupujícím zázemím, které kombinuje atiku a sedlovou střechu, splnilo požadavek na odlišení se vizuálně od běžných standardů. Výškový rozdíl vstupu do administrativní haly byl následně vyřešen z důvodu úspory prostoru točitým schodištěm. Barevnost jednotlivých prvků byla zapracována do vizuálního návrhu dle vedení společnosti MB Transport s.r.o, která zvolila rozdělení dle firemních barev.

Ocelová konstrukce haly

Ocelová konstrukce haly je navržena v provedení sedlového rámu s podpěrou a sklonem 6°. Konstrukce je doplněná profily jekle pro vynesení administrativy mimo půdorys přízemí. Kotvení je provedeno kloubově přes závitové tyče na chemickou maltu do betonových patek. Sekundární konstrukce pro roznesení střešního pláště byly navrženy v provedení pozinkovaných vaznic METSEC.

Stěnové a střešní pláště

Střecha haly je v tloušťce PUR izolace 100 mm s tepelnou vlastností U=0,23 W/m2K. Barevný odstín střechy je zadání investora v barvě stříbrná metalíza RAL 9006. Stěnový plášť haly je dle požadavku v tloušťce PIR izolace 100 mm s tepelnou vlastností U=0,23 W/m2K a barva je v stříbrná metalíza RAL 9006 a grafitová RAL 7016. Profilace obvodového pláště byla navržena v profilu M/L - microprofilace/lineární.

Hranatý okapový systém 120x120mm byl na základě vizualizace zvolen v barvě stříbrná metalíza RAL 9006. Lemující klempířské prvky montované haly (nároží, rohy, kouty atd..) byly z navrženy v barevném odstínu okapů RAL 9006. Klempířské prvky pro vynesenou administrativu jsou zvoleny v barvě šedobílá RAL 9002.

Vrata, dveře a okna v hale

Montovaná hala má 10 oken ve provedení jednostranné fólie grafitová RAL 7016 s rozměry 1x1m, které jsou navrženy otvírka/sklopka. Pro servisní část jsou osazeny v plášti 4ks oken 4x1m RAL 7016 s dvěma sklopkami na táhlo. Prosklená rohová sestava vystupující části má rozměry 10x2m s otvírkou v každé pozici.  V hale byly navrženy a namontovány dveře 2x2,1m z toho 1x plné a 1x prosklené jako hlavní vstup. Pro zajištění propojení jednotlivých částí a vstupů jsou osazeny 4x dveře 1,1x2,1 a 4x vrata 4,1x4,55 v barvě grafitová RAL 7016. Střešní plášť je doplněn o 4 bodové světlíky 1x1 pro zajištění přirozeného světla při servisování vozidel v hale.

Hodnocení haly MB Transport

Jsem velmi spokojený s celým průběhem realizace, s obchodním jednáním i s montáží haly. Milan Brauner, generální ředitel